• نوامبر 18, 2018

Books Published 2018 – 2019

Books Published 2018 – 2019

 

 

عقابان خونین و رازهای اندوهگین

مؤلف: امان الله کبیری

صفحه آرایی: عبدالوهاب فایز

آرایش جلد: انجنیر فرشاد کبیری

تنظیم عکس ها و آرایش نهایی: منیژه نادری

چاپ نخست: نومبر ۲۰۱۹ میلادی

  بیدل و جهان رنگ و بو
مجموعهٔ مقالات دستگیر نایل
چاپ کابل
آرایش روی جلد: شاهمامه

در حوزۀ خشونت شناسی
نویسنده: نصیر مهرین

چاپ نخست
زمستان ۱۳۹۸ خورشیدی

دختـری از کوچـۀ خیابان
خاطرات دکتورس نجیبه شریفی اولتمنس
(نخستین بانوی جراح افغانستان)

چاپ نخست
زمستان ۱۳۹۸ خورشیدی
برگ آرا: منیژہ نادری

دل گفته های من 

ویس سرور

تورنتو. کانادا

چاپ نخست: پاییز ۱۳۹۸، هالند

برگ آرایی: منیژہ نادری

زمینه ء فکری تاجیکان افغانستان برای عملکرد راهبردی
نگاه تحلیلی به دیروز، واقعیت امروز و چشم اندازفردا
تهیه کننده: دکتر دستگیر «رضایی»

چاپ نخست: پاییز ۲۰۱۹، هالند
برگ آرایی: منیژہ نادری

نگین راز

نهمین دفتر سروده های بانو عزیزه عنایت

آرایش روی جلد: وحید الله عنایت

زمانن چاپ: خزان ۲۰۱۹

برگ آرایی: منیژه نادری

فریاد خاموش؛ درد دوری از اصل،
ضرورت به رسمیت شناخته شدن زنان اقلیت در دیاسپورا
نویسنده: فریده احمدی
ترجمه به فارسی: داکتر حمید سیماب و فریده احمدی
ویراستار: پرتو نادری

 

طرح روی جلد: محمد تمرانی
برگ آرایی: منیژہ نادری
انتشارات شاهمامه، هالند
چاپ نخست: تابستان ۲۰۱۸
تیراژ: ۱۰۰۰ جلد
چاپ کابل: انتشارات امیری

اشک قلم و فریاد کفش
نویسنده: نصیر مهرین
طرح روی جلد: کامران پارسیان

شمارگان: ۵۰۰ جلد
چاپ نخست: تابستان ۱۳۹۸ خورشیدی
برگ آرا: منیژہ نادری

غزل برای کابل

شاعر: رشاد وسا

طرح روی جلد: امید پارسیان

چاپ نخست: تابستان ۱۳۹۸

برگ آرا: منیژه نادری

 

افغانستان، سرزمین آسیب های بی روزنه

گفتگوی ضیاء الدین رفعت صدر با داکتر سید موسی صمیمی

 

چاپ نخست: تابستان ۲۰۱۹

برگ آرا: منیژه نادری 

 

 

 

 

 

 

اسرار دل
سروده های دکتور وحید نجفی
دستنویس

چاپ نخست: جولای ۲۰۱۹
برگ آرایی: منیژه نادری

سوته دلان
مجموعهٔ مطالب و مقالات از نوروز ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸
نویسنده و صاحب امتیاز : اسماعیل هوشیار،

ساپورت مالی : زهره همتی
چاپ نخست: بهار ۱۳۹۸ خورشیدی
برگ آرا: منیژه نادری
ناشر: انتشارات شاهمامه، هالند

سرود رزم پیام آوران
گزیدهٔ اشعار
شاعر: داوود سرمد
ترتیب کننده: حامد سینا الیم
چاپ دوم
بهار ۱۳۹۸ خورشیدی
برگ آرا: منیژہ نادری

 

پرخاشگری دینی – در گستره امپراتوری اعراب –
نویسنده: داکتر سید موسی صمیمی
طرح روی جلد جلد: محمد عظیم سرخوش تایبی
ناشر: فوروم اقتصاد سیاسی
برگ آرا:‌منیژه نادری
چاپ نخست: بهار ۲۰۱۹ خورشیدی

آن سوی میله ها
نویسنده:طاهر پَـرَسپویان
ویراستار: نصیرمهرین
برگ آرا: منیژه نادری

 

فریاد های بی صدای تاریخ
برخی از نبشته ها و یادنامه یی از مرحوم یوسف کهزاد
تحت نظر نصیر مهرین
چاپ نخست: فبروری ۲۰۱۹
شماره گان: ۱۰۰ نسخه
برگ آرا: منیژه نادری

 

● سرنامه: ناشناس ناشناس نیست
● درونمایه: سرگذشت دکتور صادق فطرت 
● گردآورنده: صبورالله سـیاسنگ
● نشانی: siasang@yahoo.com

 

 

● آرایش پشتی‌: منیژه نادری
● چاپ: انتشارات شاهمامه/ هالند
● نشانی: info@shahmama.com
● تاریخ چاپ: جنوری ۲۰۱۹

زندگی کودکان افغانستان
از قلم نصیر مهرین
چاپ نخست: انتشارات شاهمامه- هالند
جنوری ۲۰۱۹
برگ آرا: منیژه نادری

 

زن در مسیر زندگی
پژوهشی از سیده حسین
نومبر ۲۰۱۸ مسیحی
 

خاطرات من
عبدالوهاب مددی
چاپ نخست: خزان ۱۳۹۷ خورشیدی
تایپ و فصل بندی: خلیل یوسفی

ویراستار: نصیر مهرین
برگ آرای متن و روی جلد: منیژه نادری
 سفر کوتاهی با والی علی احمد خان

سفر کوتاهی با والی علیاحمد خان

(شخصی که دو بار اعلان امارت نمود)
ی

 

 Screen Shot 2018-11-18 at 17.36.24

نوشتهٔ نصیر مهرین
زمان چاپ ۱۳۹۷ خورشیدی
چاپ نخست

برگ آرا: منیژه نادری

 

ریشه های همیشه

از ریشه های همیشه
دفتر شعر
داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده
چاپ نخست: ۲۰۱۷

برگ آرا: منیژه نادری

 

Screen Shot 2018-11-18 at 17.36.46

 

 لاله۱

راز لاله در شعر فارسی و به ویژه در شعر محمد ابراهیم “صفا”
نصیر مهرین
مارچ ۲۰۱۸ مسیحی

 

لالاه۲

رنجهای مقدس۲ش

رنج های مقدس، جلد دوم
نویسنده : نسیم رهرو
ویراستار: داکتر حمید سیماب
طرح پشتی: وثیق الله واثق
زمان چاپ نخست: زمستان ۱۳۹۶ خورشیدی، هالند

 

رنجهای مقدس۲ذ

شط آبی رهایی۱

شط آبی رهایی
دفتر شعر
داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده
چاپ نخست ۱۳۶۴
انجمن نویسنده گان افغانستان، کابل
چاپ دوم: فبروری ۲۰۱۸

شط آبی رهایی ۲

 

 

شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند.

شاهمامه” تنها در برگ آرایی این کتابها نقش دارد و مسؤولیت محتوی و اشتباهات تایپی را به عهده نمیگیرد.

نشر این کتب با حفظ امتیاز انتشارات “شاهمامه” در سایت های دیگر مجاز است.

================================

کتابهای نشر شده در ۲۰۱۵

bookspart4

=======================================

bookspart3

=======================================

:سلسلهٔ ۹۹ گام

%db%b9%db%b9-%da%af%d8%a7%d9%85

=======================================

کتابهایی که از پاییز ۱۳۸۲  تا بهار ۱۳۹۲  خورشیدی با همکاری بنیاد شاهمامه به چاپ رسیده اند:

 Books Published  Since two thousand three till two thousand thirteen

book1

============================