• آکتوبر 8, 2016

Books Published 2013 – 2014

Books Published 2013 – 2014

 

 

شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند.

شاهمامه” تنها در برگ آرایی این کتابها نقش دارد و مسؤولیت محتوی و اشتباهات تایپی را به عهده نمیگیرد.

نشر این کتب با حفظ امتیاز انتشارات “شاهمامه” در سایت های دیگر مجاز است.

 azsabzwartasiahtapa-206x300  screenshot-2015-02-17-14-09-23-204x300
 از سبزوار تا سیه تپه

زمستان

۱۳۹۳ شست روف گر: پل مالون

بخشگر: انجمن بیرنگ

مرد اسیر

گزینهٔ داستان

عزیزه عنایت

زمان چاپ: زمستان ۱۳۹۳ خورشیدی

 parwarahaipendar-e1422534137731-204x300  talkhdaraatash-206x300
 پرواره های پندار

گزینهٔ شعر

داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

چاپ نخست مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری

طرح روی جلد: زریر پارسی منش خزان ۱۳۹۳ خورشیدی

 تلخ در آتش

گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

تجدید چاپ مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری

خزان ۱۳۹۳ خورشیدی

 badawraatash-waderegh-203x300  azposttaposter-206x300
 به دور آتش و دریغ

گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

تجدید چاپ

مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری

خزان ۱۳۹۳ خورشیدی

از پوست تا پوستر

گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

تجدید چاپ

مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری

 naqshpakistan-e1422528400246-210x300  azsapidalabreez-214x300
 نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان

اثر ک.پیکار پامیر

چاپ سوم با درج اسناد و مطالب بیشتر

زمان چاپ: خزان ۱۳۹۳ خورشیدی

 از سپیده لبریز

گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

تجدید چاپ

مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری

خزان ۱۳۹۳ خورشیدی

 %d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%82%d8%b1%d8%a8  %d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%82%d8%b1%d8%a8%db%b2

سوم عقرب را دگرباره بنگریم

نوشتهٔ نصیر مهرین

سپتمبر ۲۰۱۴

 %d9%be%db%8c%d8%ba%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%db%b2  %d9%be%db%8c%d8%ba%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86
پیغام جاودان

برخی نوشته های شادروان محمد ابراهیم عفیفی

به اهتمام نصیرمهرین

چاپ نخست: زمستان ۱۳۹۲ خورشیدی، فبروری ۲۰۱۴

 %d8%ad%d9%81%db%8c%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86  %d8%ad%d9%81%db%8c%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%db%b2
 حفیظ الله امین در دادگاه تاریخ

پیرامون خاطرات جنرال عبدالقادر

از قلم: نصیرمهرین

چاپ نخست: تابستان ۱۳۹۳ خورشیدی

%d8%a8%d9%88%d8%b7%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86  %da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%871
بوطیقای پاشانِ چشمهای سیاه بهار

نقد ِ داستان

از قلم محمد شاه فرهود

زمان نشر: تابستان ۱۳۹۳ خورشیدی

 کلاهنامه، چند نبشته پیرامون دورهٔ امانی

از نصیر مهرین

زمستان ۱۳۸۴ خورشیدی

 %d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a2%d8%aa%d8%b4  %d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%db%b2
 آب و آتش

سروده هایی از ک. پیکار پامیر

حمل ۱۳۹۳ خورشیدی

%d8%aa%d8%b4%d9%86%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%82-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa  %d8%aa%d8%b4%d9%86%d8%ac%db%b2
تشنج در عمق سیاست

اثر اسماعیل هوشیار

حمل ۱۳۹۳ خورشیدی

 %d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87  %d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87%db%b2
 داد خواهی برای رابعهٔ بلخی

نوشتهٔ نصیر مهرین

حمل ۱۳۹۳ خورشیدی

 %d8%aa%db%8c%d9%81%db%b1  %d8%aa%db%8c%d9%81%db%b2
 تیف – خاطرات و نقد

نویسنده: اسماعیل هوشیار

چاپ نخست: جنوری ۲۰۱۴

 %d8%aa%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%db%b1%db%b1  %d8%aa%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%db%b1

تلنگرمجموع مقالات

جلد اول

اثر اسماعیل هوشیار

چاپ نخست: جنوری ۲۰۱۴

تلنگرمجموع مقالات

جلد دوم

اثر اسماعیل هوشیار

چاپ نخست: جنوری ۲۰۱۴

 partij1  partij2
 جنایات حزبی

ترجمهٔ فشردهٔ جلد دوم به زبان هالندی

اکتوبر ۲۰۱۳

 Van: Mohammad Sha Farhoed

Vertaling: M. Seddiq Mossadeq

 oktober 2013

 %da%a9%d9%88%da%86%d9%87-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%b1  %da%a9%d9%88%da%86%d9%87%db%b2
 کوچه های روشن ماه

گزینهٔ دوبیتی

حمیرا نکهت دستگیرزاده

چاپ نخست: خزان ۱۳۹۲ خورشیدی

 %d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%b3%da%a9%db%b1  %db%8c%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d8%af%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%85
 عصر مترسک

عصر روشنفکر مفلوج

کتاب الکترونیکی

یک سیب و دو نیم

روایت متکثر از جایگاه و بحران عشق

نوشتهٔ سالار عزیزپور

خزان ۱۳۹۲ آمادهٔ نشر

 %da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%af%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%b4%d8%af  %da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%af%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%b4%d8%af%db%b2
 چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان

سازمان رهایی بخش خلقهای افغانستان (سرخا)

خزان ۱۳۹۲ خورشیدی

 %db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a8%d8%af-%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%b1  %db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a8%d8%af-%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%db%b2
 یک سبد حکایت

نوشتهٔ رشید بهادری

چاپ نخست: بهار ۱۳۹۲ خورشیدی

 %d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%b1  %d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%b2
 قرآن، محمد(ص) اسلام

نوشتهٔ خالد صدیق چرخی

چاپ نخست تابستان ۱۳۹۲ خورشیدی

=======================================

:سلسلهٔ ۹۹ گام

%db%b9%db%b9-%da%af%d8%a7%d9%85

=======================================

کتابهایی که از پاییز ۱۳۸۲  تا بهار ۱۳۹۲  خورشیدی با همکاری بنیاد شاهمامه به چاپ رسیده اند:

 Books Published  Since two thousand three till two thousand thirteen

book1

 

برای مطالعهٔ لایحهٔ چاپ کتاب روی همین سطر کلیک  کنید.