• جولای 31, 2019

در بزرگداشت از استاد عثمان، گفت و شنیدی با محترم استاد اسحاق نگارگر

در مورد زنده یاد استاد انجنیر عثمان
۱۷ جولای ۲۰۱۸، هالند

بخش نخست:

 

بخش دوم: