• آکتوبر 8, 2016

Books Published 2015

Books Published 2015

شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند.

شاهمامه” تنها در برگ آرایی این کتابها نقش دارد و مسؤولیت محتوی و اشتباهات تایپی را به عهده نمیگیرد.

نشر این کتب با حفظ امتیاز انتشارات “شاهمامه” در سایت های دیگر مجاز است.

 qamus-riaziat-e1456156030440  %d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87
 قاموس و علایم ریاضیات

انگلیسی به فارسی

وزارت تعلیم و تربیه، ریاست تالیف و ترجمه

 نام کتاب: رابطه

نویسنده و صاحب امتیاز: اسماعیل هوشیار، نویسندهٔ ایرانی

نشر نخست: بهار ۱۳۹۵ خورشیدی

 %d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%84  %d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%84-%db%b2
 گُل واژه هایی ازگلستان شعرِ بیدل

نویسنده و گرد آورنده: دستگیر نایل

 زمان چاپ: زمستان ۱۳۹۴ خورشیدی

همکار برگ آرایی: انتشارات شاهمامه

چاپ در لندن

 %d8%a8%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c  %d8%a8%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%db%b2
 بی ماهی و ماه و موج

گزینهٔ شعر شبگیر پولادیان

اکتوبر ۲۰۱۵ مسیحی

 %d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1  %d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%b2
 مادر

سروده های از عبدالغفور امینی

تابستان ۱۳۹۴ خورشیدی

 %d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d9%85-%d8%af%d9%84%db%8c  %d8%b3%d9%86%da%af-%d9%87%d9%85-%d8%af%d9%84%db%8c%db%b2
  سنگ هم دلی دارد

نبشته های در گسترۀ تاریخ، فرهنگ و سیاست

از قلم تاریخنگار فرهیخته محترم نصیر مهرین

طرح روی جلد: لیلا تیموری

 %d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d9%84  %d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86
 نام کتاب: شهید خان محمد خان «مرستیال»

مؤلف و گرد آورده: پروین امینی مرستیال

چاپ نخست: بهار ۱۳۹۴ خورشیدی

تصویر زمان

سروده های جمعه خان عابد

چاپ نخست: بهار ۱۳۹۴ خورشیدی،‌هالند

 ranjaha1  ranjha2
 نویسنده : نسیم رهروویراستار: داکتر حمید سیماب

طرح پشتی: وثیق الله واثق

نشانی تماس نویسنده:

https://www.facebook.com/nasim.rahro?fref=ts

نام کتاب: رنج های مقدس

خاطراتی از شکنجه در زندانهای خاد

 

 shereen-naz1  shereen-naz2
نام کتاب: ستاره های سرزمین من
مؤلف و نویسنده: شیرین نظیری
 shirinnaziry@gmail.comvoiceofwomenafg@gmail.com

 

=======================================

bookspart3

=======================================

:سلسلهٔ ۹۹ گام

%db%b9%db%b9-%da%af%d8%a7%d9%85

=======================================

کتابهایی که از پاییز ۱۳۸۲  تا بهار ۱۳۹۲  خورشیدی با همکاری بنیاد شاهمامه به چاپ رسیده اند:

 Books Published  Since two thousand three till two thousand thirteen

book1

============================

 

برای مطالعهٔ لایحهٔ چاپ کتاب روی همین سطر کلیک  کنید.