• مارچ 8, 2017

کنسرت هنرمند محبوب اکبر نیکزاد

به همت زبیر نیکبین و گرداننده گی بانو فوزیه میترا

۵ مارچ ۲۰۱۷

ضبط: بنیاد شاهمامه

با سپاس از محترم اکبر نیکزاد به خاطر اجرای زیبای آهنگی در ستایش از «زن»

۱- یادآوری: از اینکه ضبط این برنامه با وسایل ابتدایی صورت گرفته شاید کیفیت آن مناسب و مورد تائید قرار نگیرد ولی به هر حال شنیدن آن از صدای گیرای اکبر نیکزاد خالی از لذت نخواهد بود.

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم