درباره Manizha Naderi

این متن را نیز بخوانید

سه گزینه از یک دریچه

امشب ازکوچه شنیدم…  شاعر: عبدالمالک عطش … های میهن شاعر: استاد واصف باختری پارچه شعری …