کنسرت استاد غلام عباس خان

A memorable concert of Indian great singer Ustad Ghulam Abbas Khan

22 May 2015

Leiden, Holland

 

 
Part 1
 

 
Part 2
 
 

 
Part 3
 
 گزینه یی از کنسرت پر خاطرهٔ استاد غلام عباس خان، غزل خوان شناخته شدهٔ هندوستان
با همنوایی اجمل «تاری»
و گرداننده گی فوزیه میترا

۲۲ می ۲۰۱۵، لایدن -هالند

 

 
بخش نخست
 

 

 
بخش دوم
 

 

 
بخش سوم