Curriculum

Educational Curriculum of Afghanistan Before 1992

Ministry of Education, Afghanistan

کتب نصاب آموزشی وزارت آموزش و پرورش افغانستان قبل از سال ۱۳۷۱ خورشیدی

نصاب آموزشی یک کشور تعیین کننده معیار های آگاهی نسل های جوان و در نهایت بینش های علمی جامعه است. ریاست تألیف و ترجمهٔ وزارت تعلیم و تربیهٔ سالهای پیش از ۱۹۹۲ افغانستان دارای کدر های علمی و مسلکی متخصصی بود که در دشوار ترین شرایط سیاسی و استبداد حزبی تلاش داشتند برای اولاد وطن کار کنند و کتابهای ارزشمندی از فرهیخته ترین شخصیت هالی علمی و ادبی به یادگار مانده است
.بنیاد شاهمامه تلاش دارد حد امکان آن کتابها را جمع آوری کرده و آرشیف سازد تا یادگاری برای آینده ها و امیدواری حفظ این آثار باقی ماند. آن گونه که آگاهی داریم در دوران حامد کرزی، اشرف غنی و تا اکنون آن سلسله بار بار جمع آوری و سوزانده شده است.
همچنان در این روزگار که استبداد دینی به نوبهٔ خود از مردم ما قربانی میگیرد، گرد آوری این آثار و گذاشتن آن در معرض استفادهٔ کودکان و نوجوانان به ویژه دختران باز مانده از مکتب، میتواند زمینه یی باشد برای دسترسی به مواد درسی و تدریس برای آموزگارانی که باور به آموزش های معیاری و علمی دارند
سهم شما در ارسال پی دی اف آن کتابهایی که هنوز در دست نیستند، سازنده و در خور ستایش است
The educational curriculum of a country determines the standards of awareness for the younger generations and ultimately the scientific insights of the society. The Directorate of Compilation and Translation of the Ministry of Education before 1992 had specialised academic and professional cadres who endeavored to work for the homeland’s children under the most challenging political conditions and party despotism, leaving behind valuable books from the most learned scientific and literary figures as a legacy. Shahmama Foundation strives to collect as many of these books as possible and archive them, ensuring they remain a legacy for the future and a hope for preserving these works. As we are aware, during the eras of Hamid Karzai, Ashraf Ghani, and up to the present, this collection has repeatedly been gathered and burned.In this era, where religious despotism takes its toll on our people, gathering these works and making them available for use by children and teenagers, especially girls who are out of school, can provide a basis for access to educational materials and teaching for educators who believe in standardized and scientific education.
Your contribution in sending PDFs of those books that are still not in hand is constructive and commendable.
***
On the occasion of the New Year and in mourning the ban on girls from the field of education, it is brought to the noble people of Afghanistan’s attention that the Shahmama Foundation intends to collect the textbooks of Afghanistan’s former educational curriculum, which were devoid of the scent of war and division and did not involve the injection of religious sciences (different tastes with politics and fundamentalist thought) to children and teenagers, and make them available online and for free on the Shahmama website for students and families.
We appeal to all those interested in this program who may have access to books from that era or know of internet attachments to collaborate by sending them to strengthen this program. If you have a book, you can prepare a PDF file using a mobile phone or a scanner.
This archive can be a purified and scientific source for private teachers and students on one hand, and on the other hand, it can gather and make accessible again the works of former Afghan specialists and experienced professors like Asif Mayel, Dr. Ghafur Ghaznawi, Wasif Bakhtari, Abdul Ghafur Raheel, Ahmad Ali Kuhzad, Poya Faryabi, Aman Nadri, Shabnam Ghaznawi, Razaq Roien, Abdul Ghafur Farghi, Abdul Ali Tabandeh, Basir Bina, and dozens of other elite members of the former Ministry of Education and Training of Afghanistan in various fields of sciences and subjects.
Your collaboration in this program represents your valuable contribution to enlightening and assisting the generation trapped in the prison of our country Afghanistan’s religious fundamentalists.
Let’s walk this path together.
Contact: info@shahmama.com
به مناسبت آغاز سال نو و در سوگواری تحریم دختران از عرصۀ آموزش
به آگاهی مردم نجیب افغانستان رسانیده می‌شود که نهاد شاهمامه در نظر دارد کتب درسی نصاب تعلیمی سابق افغانستان را که در آن بوی جنگ و تفرقه نبود و تزریق علوم دینی (سلیقه های مختلف با سیاست و تفکر بنیادگرایی) به کودکان و نوجوانان صورت نمی‌گرفت، گرد آوری نموده و به صورت آنلاین و رایگان در ویبسایت شاهمامه به دسترس شاگردان و خانواده‌ها قرار دهد.
از همه علاقمندان این برنامه که احتمالاً کتاب‌هایی از آن دوران را در دسترس دارند و یا پیوست‌های انترنتی شان را سراغ دارند، تمنا می‌شود تا با ارسال آن همکاری نموده و این برنامه را تقویت نمایند. در صورت داشتن کتاب می‌توانید فایل PDF آن را به کمک موبایل و یا سکنر تهیه نمایید.
این آرشیف می‌تواند از یکسو منبع تصفیه شده و علمی برای آموزگاران خصوصی و شاگردان کشور باشد و از جانبی کارکردهای استادان متخصص و ورزیدهٔ سابق افغانستان چون آصف مائل، دکتور غفور غزنوی، واصف باختری، عبدالغفور رحیل، احمد علی کهزاد، پویا فاریابی، امان نادری، شبنم غزنوی، رزاق رویین، عبدالغفور فارغی، عبدالعلی تابع، بصیر بینا، و دهها عضو نخبهٔ دیگر تألیف و ترجمهٔ وزارت تعلیم و تربیهٔ سابق افغانستان در بخش‌های مختلف علوم و مضامین را گِردآوری و بار دیگر به دسترس قرار دهد.
همکاری شما در این برنامه، سهم ارزشمند شما در روشنگری و دستگیری نسل درمانده در زندان بنیادگرایان مذهبی کشور ما افغانستان است.
بیایید در این مسیر همگام شویم.
تماس: info@shahmama.com

Grade 1  صنف اول

 

Grade 2  صنف دوم

 

Grade 3  صنف سوم

 

Grade 4  صنف چهارم

 

Grade 5  صنف پنجم

 

Grade 6  صنف ششم

 

Grade 7  صنف هفتم

 

Grade 8  صنف هشتم

 

Grade 9  صنف نهم

 

Grade 10  صنف دهم

 

Grade 11  صنف یازدهم

 

Grade 12  صنف دوازدهم

 

Teachers’ Training Guids

کتب ممد درسی و در پیوند به آموزش

 

www.shahmama.com