زمزمه های منیژه نادری

fb_icon_325x325

سروده یی از عزیز ایما
به مناسبت شنبه خونین ۲ اسد۱۹۹۵

چنان مباد

شعری از استادی باختری

جغرافیای شمشیر

شاعر: استاد کاظم کاظمی

در بزرگداشت از استاد باختری

شاعر: منیر احمد بارش

سروده یی از ضیاء الحق سخا

سروده یی از منیراحمد بارش

سروده یی از استاد رضا محمدی

در تقبیح جنایت  بر هزاره ها

سروده یی از نجیب باور
به مناسبت شهادت هفت هموطن هزاره در زابل
۱۲ نومبر ۲۰۱۵

مرا به سنگ زنید
از عزیز الله ایما

در تقبیح سنگسار/ حادثهٔ سنگسار رخشانه در غور

شاعر: ابو طالب مظفری

مادر

مادر، سلام! ما همه گی ناخلف شدیم

در قحط سال عاطفه ها مان تلف شدیم

آفتاب میشود
شعر: فروغ فرخزاد

در سوگ دخت شهید افغانستان زنده یاد فرخنده
شاعر: عبدالمالک عطش

دهانت را می بویند

شاعر: زنده یاد احمد شاملو

…. و من گریسته بودم
شاعر: استاد واصف باختری


شور آزاده گان در زنجیر
شاعر: عبدالمالک عطش

خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم

خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم
شاعر: سید محمد رضا مشهور به میرزاده عشقی

(۱) در بزرگداشت از حضرت مولانا
دسمبر ۲۰۰۷

(۲) در بزرگداشت از حضرت مولانا
دسمبر ۲۰۰۷

شعر: خالده فروغ

آخرین خزان
شاعر: منیر احمد بارش

بگو آن دشمن ما را که سوزانده تن ما را
از داکتر سمیع حامد

شهر من
غزلی از زریر پارسی منش

تلخای تبر خاست به تاراج دل باغ
شاعر: منیر احمد بارش

به مناسبت حلول عید سعید اضحی
غزلی از حضرت مولانا

غزلی از زنده یاد داوود سرمد،‌ شاعر و مبارز نستوه

خراسان را غزل می بافم: اما گریه خواهم کرد

غزل مثنوی

شاعر: منیر احمد بارش زمزمه: منیژه نادری تهیه شده در

دربزرگداشت از بزرگ بانوی شعر پارسی، سیمین بهبهانی

امشب ازکوچه شنیدم…

 شاعر: عبدالمالک عطش

… های میهن شاعر: استاد واصف باختری

پارچه شعری از خالده فروغ

شعر معروف استاد کاظم کاظمی

PushtoTyping-226x320

گزینه یی از دکلمه ها

Manizha  Naderi

fb_icon_325x325

سروده یی از عزیز ایما
به مناسبت شنبه خونین ۲ اسد ۱۹۹۵

چنان مباد

شعری از استاد باختری

جغرافیای شمشیر

شاعر: استاد کاظم کاظمی

در بزرگداشت از استاد باختر

شاعر: منیر احمد بارش

سروده یی از ضیاء الحق سخا

سروده یی از منیراحمد بارش

سروده یی از استاد رضا محمدی

در تقبیح جنایت  بر هزاره ها

سروده یی از نجیب باور
به مناسبت شهادت هفت هموطن هزاره در زابل
۱۲ نومبر ۲۰۱۵

مرا به سنگ زنید
از عزیز الله ایما

در تقبیح سنگسار/ حادثهٔ سنگسار رخشانه در غور

شاعر: ابو طالب مظفری

مادر

مادر، سلام! ما همه گی ناخلف شدیم

در قحط سال عاطفه ها مان تلف شدیم

آفتاب میشود
شعر: فروغ فرخزاد

در سوگ دخت شهید افغانستان زنده یاد فرخنده
شاعر: عبدالمالک عطش

دهانت را می بویند

شاعر: زنده یاد احمد شاملو

…. و من گریسته بودم
شاعر: استاد واصف باختری


شور آزاده گان در زنجیر
شاعر: عبدالمالک عطش

خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم

خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم
شاعر: سید محمد رضا مشهور به میرزاده عشقی

(۱) در بزرگداشت از حضرت مولانا
دسمبر ۲۰۰۷

(۲) در بزرگداشت از حضرت مولانا

دسمبر ۲۰۰۷

شعر: خالده فروغ

آخرین خزان
شاعر: منیر احمد بارش

بگو آن دشمن ما را که سوزانده تن ما را
از داکتر سمیع حامد

شهر من
غزلی از زریر پارسی منش

تلخای تبر خاست به تاراج دل باغ
شاعر: منیر احمد بارش

به مناسبت حلول عید سعید اضحی
غزلی از حضرت مولانا

غزلی از زنده یاد داوود سرمد،‌ شاعر و مبارز نستوه

خراسان را غزل می بافم: اما گریه خواهم کرد

غزل مثنوی

شاعر: منیر احمد بارش زمزمه: منیژه نادری تهیه شده در

دربزرگداشت از بزرگ بانوی شعر پارسی، سیمین بهبهانی

امشب ازکوچه شنیدم…

 شاعر: عبدالمالک عطش

… های میهن شاعر: استاد واصف باختری

پارچه شعری از خالده فروغ

شعر معروف استاد کاظم کاظمی

PushtoTyping-226x320