چراغداران

آشنایی با ایتیان ژیل

معرفی یکی از شخصیت های خوشنام فرانسوی که بیشترین سالهای زندگی خویش را وقف تطبیق برنامه های آموزشی در افغانستان
Read More

در بزرگداشت از استاد محمد حسین آرمان

به بهانهء هشتاد و پنجمین سالگرد تولد (۹ اگست ۱۹۳۵) سلسله برنامه های «چراغداران» انتشارات شاهمامه تقدیم میکند. گرداننده و
Read More

کتاب های نشر شده از/در مورد ناشناس

– نیم قرن با ترانه‌های ناشناس (Half a Century with Melodies of Nashenas)، به اهتمام: ناشناس، زمان چاپ: ۲۰۱۷؛ –
Read More

به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد زادروز داکتر فطرت ناشناس

۲۸ جنوری ۲۰۲۰ مصاحبه تلفونی با ناشناس، پیامها و آهنگها انتشارات شاهمامه، هالند تهیه کننده و گرداننده: منیژه نادری بخش نخست
Read More

در بزرگداشت از استاد عثمان، گفت و شنیدی با محترم استاد اسحاق نگارگر

در مورد زنده یاد استاد انجنیر عثمان ۱۷ جولای ۲۰۱۸، هالند بخش نخست:   بخش دوم:
Read More

«ناشناس ناشناس نیست»، لندن

۳۰مارچ ۲۰۱۹، لندن گرداننده: شکر الله شیون ● سرنامه: ناشناس ناشناس نیست ● درونمایه: سرگذشت دکتور صادق فطرت  ● گردآورنده:
Read More

«ناشناس ناشناس نیست»، هالند

۱۶ مارچ ۲۰۱۹، هالند گرداننده: شکر الله شیون ● سرنامه: ناشناس ناشناس نیست ● درونمایه: سرگذشت دکتور صادق فطرت  ●
Read More

در بزرگداشت از شخصیت های بزرگ علمی و فرهنگی کشور

تجلیل از دهسالگی انشا (انجمن نویسنده گان و شاعران افغانستان  گرامیداشت از دانشمند شهیر کشور ۱۹۲۷-۲۱ March 2013 لطفا، خاطره
Read More

برنامه های شاهمامه در پالتاک

Introduction and Overview of The Book: “An Analysis of the Life and Works of Mirza Asadullah Ghalib ” (in Persian),
Read More