کتاب ها برای فروش

 

 The cost of shipping from the Netherlands varies depending on the order and country.
Prices include taxes.
To place an order, please send a message to this WhatsApp number +31641375638.
هزینهٔ پست از هالند نظر به تعداد کتاب و کشور ها فرق میکند
قیمت ها شامل تکس میباشند.
برای سفارش لطفن به این شمارهء وتساپ پیام بنویسید.
+31641375638
Btw-nummer‭: ‬NL004349302B26
KVK-nummer‭: ‬87062658
Tel‭.: +‬31‭ (‬0‭) ‬6‭ ‬413‭ ‬75638
Bank Title: Tasweer

Bank Account/IBAN‭: ‬NL22‭ ‬INGB 0397‭ ‬9188‭ ‬44

BIC‭: ‬INGBNL2A

Paypal (USA, Canada, Australia)‭: ‬naderimanizha@gmail.com

هزینهٔ پست تا یک کیلوگرام:
(سایزکوچکتر از صندوق پستی)
هالند: 5 €
کشور های اروپای مرکزی 10 €
کشورهای اروپایی خارج از اتحادیهٔ اروپا امریکا، کانادا و آسترالیا 20 €
هزینهٔ پست تا دو کیلوگرام:
(بسته های بزرگتر از صندوق پستی)
هالند: 7 €
کشور های اروپای مرکزی 11 €
کشورهای اروپایی خارج از اتحادیهٔ اروپا 14 €
امریکا، کانادا و آسترالیا 24 €
هزینهٔ ارسال برای پنج کیلوگرام:
(بسته های بزرگتر از صندوق پستی)
کشور های اروپای مرکزی 19 €
کشورهای اروپایی خارج از اتحادیهٔ اروپا 25 €
امریکا 42 €
کانادا 39 €
آسترالیا 52 €
هزینهٔ پست به کشور های آسیایی گران است و فعلن امکانات ارسال نداریم.
PostNL, The Netherlands:

 

یادآوری: کتابهای (۴-نوای ناشناس)، (۶۹-فرگشت جهانی شدن)،  (۱۱۴- نخبگان)  و (۱۱۵- چنداول و چنداولیان) بیشتر از یک کیلوگرام وزن دارند و ارسال یک جلد آن در بستهٔ دوکیلوگرام ممکن است

 

یادآوری: کتابهای (۴-نوای ناشناس)، (۶۹-فرگشت جهانی شدن)،  (۱۱۴- نخبگان)  و (۱۱۵- چنداول و چنداولیان) بیشتر از یک کیلوگرام وزن دارند و ارسال یک جلد آن در بستهٔ دوکیلوگرام ممکن است