خانه / چراغداران / کتاب های نشر شده از/در مورد ناشناس

کتاب های نشر شده از/در مورد ناشناس

– نیم قرن با ترانه‌های ناشناس (Half a Century with Melodies of Nashenas)، به اهتمام: ناشناس، زمان چاپ: ۲۰۱۷؛

– ناشناس ناشناس نیست (Fame in Anonymity)، نگارنده: داکتر صبورالله سیاسنگ (کانادا)،

   زمان چاپ: فبروری ۲۰۱۹، انتشارات شاهمامه (هالند) و سپس انتشارات امیری (کابل)؛

– من بی‌گناهم، تو بدگمانی (The Innocent Suspect)، گرد آورنده: داکتر صبورالله سیاسنگ،
   زمان چاپ: مارچ ۲۰۲۰، انتشارات شاهمامه، هالند؛

– نوای ناشناس (Melodies of Nashenas)  به کوشش منیژه نادری، اپریل ۲۰۲۰، هالند.

در حاشیهٔ کتاب «ناشناس ناشناس نیست» به گردآوری داکتر صبورالله سیاسنگ
نوشتهٔ دکتور عنایت الله شهرانی
ویراستار: برهان الدین نامق
چاپ نخست: کابل، بهار ۱۳۹۹ خورشیدی
چاپ دوم: انتشارات شاهمامه
برگ آرایی: منیژه نادری
تابستان ۱۳۹۹ خورشیدی

درباره Manizha Naderi

این متن را نیز بخوانید

گفت و شنودی در بزرگداشت از احمد ظاهر هنرمند محبوب کشور

به مناسبت سالروز درگذشت جوزای ۱۳۹۹ بخش نخست:     بخش دوم: