• جولای 4, 2020

کتاب های نشر شده از/در مورد ناشناس

کتاب های نشر شده از/در مورد ناشناس

– نیم قرن با ترانه‌های ناشناس (Half a Century with Melodies of Nashenas)، به اهتمام: ناشناس، زمان چاپ: ۲۰۱۷؛

– ناشناس ناشناس نیست (Fame in Anonymity)، نگارنده: داکتر صبورالله سیاسنگ (کانادا)،

   زمان چاپ: فبروری ۲۰۱۹، انتشارات شاهمامه (هالند) و سپس انتشارات امیری (کابل)؛

– من بی‌گناهم، تو بدگمانی (The Innocent Suspect)، گرد آورنده: داکتر صبورالله سیاسنگ،
   زمان چاپ: مارچ ۲۰۲۰، انتشارات شاهمامه، هالند؛

– نوای ناشناس (Melodies of Nashenas)  به کوشش منیژه نادری، چاپ نخست: اپریل ۲۰۲۰، هالند.

چاپ پنجم: پاییز ۱۴۰۲ خورشیدی

در حاشیهٔ کتاب «ناشناس ناشناس نیست» به گردآوری داکتر صبورالله سیاسنگ
نوشتهٔ دکتور عنایت الله شهرانی
ویراستار: برهان الدین نامق
چاپ نخست: کابل، بهار ۱۳۹۹ خورشیدی
چاپ دوم: انتشارات شاهمامه
برگ آرایی: منیژه نادری
تابستان ۱۳۹۹ خورشیدی

ابهام پته خزانه، تدوین: منیژه نادری، می ۲۰۲۳