• آکتوبر 19, 2022

Books published in 2022-2024

Books published in 2022-2024

برای سفارش لطفن پیوست کتابهای آمادهء فروش را با کلیک روی همین سطر نگاه کنید و سفارش خویش را به وتساپ ۳۱۶۴۱۳۷۵۶۳۸ پیام بنویسید.

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

پرنیان فروش بوریا نشین پیشوای سترگ ابو حنیفه رض

فضل الرحمن فاضل

می ۲۰۲۴

 

 

 

چنربهان برهمن لاهوری

دکتور ظهیر الدین احمد، مترجم فضل الرحمان فاضل

می ۲۰۲۴

 

لکه ها خون و تولد دوباره

داستان، بصیر شفق

می ۲۰۲۴

 

 

 

جنرال سید محمود سامی – مجموعهٔ آثار

جلد دوم

می ۲۰۲۴

جنرال سید محمود سامی – مجموعهٔ آثار

جلد اول

می ۲۰۲۴

روابط دیپولماتیک افغانستان و ترکمنستان

دکتر عبدالغفور آرزو

اپریل ۲۰۲۴

 

دفتر خاطرات مرحوم غلام فاروق عثمان با تبصره های از داکتر محمد اکرم عثمان

به اهتمام میوند عثمان

می ۲۰۲۴

 

… و کتاب گریست

مجموعهٔ نوشته ها تحت نظر نصیر مهرین

اپریل ۲۰۲۴

 

په پشتو ادب کی نوی شعر

دوکتور لطیف بهاوند

اپریل ۲۰۲۴

 

شب های دیوانا خانه

داستانی از قلم بصیر شفق

اپریل ۲۰۲۴

 

خفتگان

از قلم اسماعیل هوشیار

اپریل ۲۰۲۴

 

پنجره‌های ناگشوده

سالار عزیزپور

فبروری ۲۰۲۴

کودتای نام نهاد میوندوال

جمع آوری اسناد و تأمل نصیر مهرین

فبروری ۲۰۲۴

 

نغمهٔ سکوت

گزینهٔ اشعار و پنج داستان ویس خیار

فبروری ۲۰۲۴

 

بازنگر، چند داستان

نعمت حسینی

جنوری ۲۰۲۴

رسالهٔ موسیقی درمان

اثر خواجه عبدالرحمن بن سیف الدین غزنوی -قرن دهم هجری

دسمبر ۲۰۲۳

بر مقدم زیبابی

دفتر شعر عزیز عنایت

سپتمبر ۲۰۲۳

 

On a Spiritual Journey

ترجمهٔ ناولی از بصیر شفق

دسمبر ۲۰۲۳

در حاشیهٔ فرهنگ اعتراف

نصیر مهرین

دسمبر ۲۰۲۳

 

پروندهٔ ناپدید قتل میر اکبر خیبر

نوشتهٔ صبورالله سیاسنگ، برگردان پشتو: رحمت آریا

دسمبر ۲۰۲۳ 

هرات در سده های شانزده تا هژده

مؤلف: دکتور ن. ن. تومانوویچ

برگردان: دوکتور صدیق ذهیب

نگارستان هری، نصر الدین سلجوقی

نومبر ۲۰۲۳

از هرات تا دوبلین، نصر الدین سلجوقی

اگست ۲۰۲۳

پرواز خیالات، عبدالودود فضلی

نومبر ۲۰۲۳

در جست‌و جوی خدا، عبدالبصیر شفق

نومبر ۲۰۲۳

منتخب اشعار زنده یاد میر عزیز الحق حسینی

نومبر ۲۰۲۳

آتش در پاییز، نازی مظفری

نومبر ۲۰۲۳

فرزند آفتاب، بصیر شفق

سپتمبر ۲۰۲۳

ستمگران دوزخ ساز، نصیر مهرین

سپتمبر ۲۰۲۳

 

صدای سکوت، دفتر شعر زرلشت لیان

سپتمبر ۲۰۲۳

 

لحظه‌ای با جوانان در باره‌ای گفته های یک مرتد

تتبع و نگارش: داکتر غلام محمد دستگیر

سپتمبر ۲۰۲۳

نیاز انقام و دموکراسی، نصیر مهرین، جولای ۲۰۲۳

 

چنداول و چنداولیان، مؤلف امان کبیری

جون ۲۰۲۳

 

 

نخبگان و جریانات سیاسی افغانستان، جون ۲۰۲۳

ابهام پته خزانه، تدوین منیژه نادری

جون ۲۰۲۳

 

نیل توتیا، مجموعهٔ طنز

صبور الله سیاسنگ،‌می ۲۰۲۳

چارچوب نظری توسعهٔ اقتصادی افغانستان،

داکتر دستگیر رضایی، 

می ۲۰۲۳

از سپیده لبریز، دفتر شعر

جاودان یاد داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

۲۰۲۳

قرائت نوین از تحول اندیشه،

گفت و شنود سیاووش با داکتر اکرم عثمان 

می ۲۰۲۳

شط آبی رهایی،

دفتر شعر جاودان یاد داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

می ۲۰۲۳

پاکیزه بنت درخت، عبدالبصیر شفق

می ۲۰۲۳

سوداگران قرن، بصیر شفق،‌ اپریل ۲۰۲۳

حدیث موج، سروده های ویس خیال، اپریل ۲۰۲۳

موسیقی اصیل هزاره، استاد وحید قاسمی، اپریل ۲۰۲۳

 

یادنامهٔ استاد قاسم، گرد آورنده استاد وحید قاسمی، اپریل ۲۰۲۳

غروب خونین، کمال الدین پرواک، مارچ ۲۰۲۳

طالبان، آمیزهٔ از دین قبیله‌یی، پشتونیزم و شبکه های جاسوسی، عالم جمال

سال واقعه، اسماعیل هوشیار، اپریل ۲۰۲۳

پروندهٔ ناپدید قتل میر اکبر خیبر،‌صبتور الله سیاسنگ، مارچ ۲۰۲۳

هزار و یک سخن تأیف دکتور غلام حیدر یقین اپریل ۲۰۲۳

پیدایی داستان نویسی در افغانستان، نگارش استاد لطیف ناظمی، اپریل ۲۰۲۳

افغانستان، مطالعه یی بر تحولات سیاست داخلی ۱۸۸۰ – ۱۹۹۶، پایان‌نامهٔ ماستری محمد حسن کاکر، ترجمهٔ سرور حسینی

روایتی از رؤیا ها تا گزارش صفر، سه داستان بلند از سالار عزیزپور

امارت اسلامی افغانستان، شیخ عبدالحکیم حقانی رییس دادگاه عالی امارت اسلامی افغانستان، ترجمهٔ داکتر محمد صالح مصلح، قابل داونلود است.

نوروز در ترازوی اسلام

نویسنده: داکتر صالح مصلح، قابل داونلود است

 

 

 

 

 به سوی یک نظام اقتصادی بهینه برای افغان‌ستان
      دکتر دستگیر رضایی

یک بررسی اجمالی حکومت های افغانستان

نصیر مهرین


اسلام سیاسی، ابزاری برای اعمال قدرت در 
         منطقه و افغانستان، عالم جمال

گزیدهٔ مقالات و طرح های اقتصادی،‌ دکتر دستگیر
       رضایی

ناسیونالیزم فروقومی چپ افغانی و پیوند آن با
       سازمان های استخباراتی، عالم جمال

کودتاها در تاریخ افغانستان، نصیر مهرین

کوچهٔ قدیم ما، داستانهای کوتاه،  نعمت حسینی


گفتمان بحران افغانستان، داکتر سید موسی صمیمی

استبداد و دموکراسی در افغانستان، نصیر مهرین

سوزن / Platinum، یادنامۀ هفتاد زن افغانستان،
        صبور سیاسنگ، زمستان ۱۴۰۰ خورشیدی

خاطرات میر محمد صدیق فرهنگ
چاپ دوم، به اهتمام سید محمد فاروق فرهنگ و سی ضیاء فرهنگ


و ستاره هم گریسته بود،‌ داستانهای کوتاه،
       نعمت حسینی، زمستان ۱۴۰۰ خورشیدی

نگاهی به فرار های تاریخی و فرار اشرف غنی،  
        نصیر مهرین