• سپتامبر 15, 2016

کتابهایی که تا کنون با همکاری نهاد “شاهمامه” به چاپ رسیده اند

کتابهایی که تا کنون با همکاری نهاد “شاهمامه” به چاپ رسیده اند

کتابهایی که تا کنون با همکاری نهاد “شاهمامه” به چاپ رسیده اند

شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند.

“شاهمامه” تنها در برگ آرایی این کتابها نقش دارد و مسؤولیت محتوی و اشتباهات تایپی را به عهده نمیگیرد.

نشر این کتب با حفظ امتیاز انتشارات “شاهمامه” در سایت های دیگر مجاز است

یادداشت: بنیاد غیر انتفاعی «شاهمامه» مسؤولیت حق کاپی عکسها و سایر اسنادی را که از جانب نویسنده ها/موسسات  برای چاپ در اثار، مجلات و جراید شان پیشنهاد میشود، به عهده نمیگیرد.

کتابهای که در سال ۱۹۹۵ خورشیدی به نشر رسیده اند:

کتابهای که در ۱۳۹۴ خورشیدی به چاپ رسیده اند:

کتابهای که از تابستان ۱۳۹۲  الی  زمستان ۱۳۹۳ خورشیدی با همکاری بنیاد شاهمامه به نشر رسیده اند:

mehreen-150x150ShabgirPoladianlatif_nazemi-120x150

نصیر مهرین

شبگیر پولادیان

استاد لطیف ناظمی

AzizP-150x150Ezat-150x150Bezhanpoor-150x150

سالار عزیزپور

عزت آهنگر

رحمت الله بیژنپور

۱۲۳۴

آموزش زبان فارسی دری

برای سواد آموزان

مؤلف: استاد ابراهیم سروش

تدوین کننده گان: عتیق الله فقیری و منیژه نادری

زمان چاپ نخست: بهار ۱۳۸۷ خورشیدی- هالند

نشر این کتابها با حفظ امتیاز به بنیاد شاهمامه مجاز است.

TT2
T3
T4T5
T6
T7T8
T9T10
T11
T12T13
T14T15
T16T17
T18
T19T192
T193T22
T23T24
T25T26
T27T28
T29

خرسندیم که اینبار فرصت فرا رسید تا سلسلهٔ ۹۹ گام را به شما خواننده گان عزیز پیشکش نماییم. قابل تذکر میدانیم که کار این کتاب به همکاری شماری از دست اندرکاران عرصهٔ فرهنگی در سال ۲۰۰۸ به اکمال رسید و ما آرزو داشتیم تا نشر این سلسله از جانب یکی از مراجع مربوط در داخل کشور صورت پذیرد و با وجود پیشنهاد های زیاد از جانب استاد ابراهیم سروش و دست اندرکاران بنیاد شاهمامه به مراجع مختلف کشور، زمینه چاپ آن میسر نشد ولی مسروریم میتوانیم آن را بدون هزینه از طریق انترنت به دسترس هموطنان قرار دهیم .

همانگونه که در مقدمه کتاب ذکر شده است، تأکید میگردد که کمی ها و کاستی های در این چهار جلد (دو جلد آموزش و دو کتاب تمرین) موجود خواهند بود و از صاحبنظران تقاضا میکنیم تا در بهبودی آن ما را رهنما باشند


شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند.

“شاهمامه” تنها در برگ آرایی این کتابها نقش دارد و مسؤولیت محتوی و اشتباهات تایپی را به عهده نمیگیرد.

نشر این کتب با حفظ امتیاز انتشارات “شاهمامه” در سایت های دیگر مجاز است

 : کتابهایی که از پاییز ۱۳۸۲  تا بهار ۱۳۹۲  خورشیدی با همکاری بنیاد شاهمامه به چاپ رسیده اند:

[table “9” not found /]
.