• جون 17, 2020

فهرست آهنگهایی که توسط داکتر صادق فطرت ناشناس ساخته و یا تنظیم موسیقی شده اند

فهرست آهنگهایی که توسط داکتر صادق فطرت ناشناس ساخته و یا تنظیم موسیقی شده اند

برگرفته از کتاب «نوای ناشناس»

مجموعه ی آهنگهای ناشناس

به کوشش منیژه نادری

——–

آهنگهای فارسیِ دری

مطلع آهنگ، شمارهٔ صفحه در کتاب نوای ناشناس،  شاعر/سرود پرداز

آتش پی وآتش دَم، شیرین چَم و شیریم خم ۱۴۰ فریدون توللی

آتشی در جان ما افروختی، رفتی و ما را ز حسرت سوختی ۱۴۵ : وحشی با فقی

آرام تو رفتار به سرو چمن آموخت ۷۱ طالب آملی

آزرده ام از زندگی در شکوه ام تزویر نیست ۷۵ ناشناس

آمد بهار و از تو نیامد خبر هنوز ۱۰۹ آصف فکرت

آمدم تا صد چمن بر جلوه نازان بینمت ۲۷ بیدل

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ۱۵۳ شهریار

آن دل خراب شد که تو آباد دیده‌ای ۱۱۴ امیر خسرو

آن شب که ژاله می زد مرغها که ناله می زد ۱۵۹ سرودهء مردمی

از حوادث خاطرِ آزاد ما غمگین نشد ۷۰ بیدل

از کویِ مغان نیم شبی نالهٔ نی خاست ۱۰۳ سلمان ساوجی

اشک ز بیدادِ عشق پرده گُشا می شود ۱۰۳ بیدل

اگر جلوه نمایی اگر عشوه فزایی ۱۴۷ ناشناس

امید فردای من رود غریونده باش ۱۲۳ ؟

ای آسمان به جای تو من گریه می کنم ۵۲ بیرنگ کهدامنی

ای چهرهٔ زیبای تو رشک بتان آزری ۵۵ امیر خسرو دهلوی

ای رستخیز ناگهان ای رحمت بی منتها ۴۲ مولانا

ای شب به پاس صحبت دیرین خدای را ۱۲۵ ؟

ای شوخ غمزه زن که مقابل نشسته ای ۱۰۶ فیضی دکنی

ای صبا آنچه شنیدی ز لَب یار بگو ۹۶ همام

ای غایب از نظر به خدا می سپارمت ۸۲ حافظ

ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ۱۳۳ بارق شفیعی

ای وطن عشقِ فروزان ترا ۱۲۷ قادر ابهر

این بار سرمست آمدم تا جام و ساغر بشکنم ۱۵۰ مولانا

با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است ۷۶ صایب

با من بیکس، تنها شده یارا تو بمان ۱۰۴ سایه

باز زلف و ابرویی در رهم نهد دامی ۶۴ رعدی آذرخش

باشد ای دل که دَر میکدا ها بکشایند ۶۷ حافظ

بال مرا میدهد یار که پرواز کن۱۶۸شکرالله شیون

برای مرگ، جوانم برای ماندن پیر ۱۱۱ منوچهر آتشی

بناز ای آرزو امروز آهنگی به ساز آمد ۲۴ بیدل

بنال ای نــَی که من غم دارم امشب ۱۴۴ شهریار

به بحر رفتم و گفتم به موج بیتابی ۹۳ اقبال

به کجای شب نویسم غزل شبانهٔ خود ۲۳ بیرنگ کهدامنی

به لب بگوی که آن خندهٔ نهان نکند ۴۸ وحشی بافقی

به من حکایت شبهای بی ستاره مگو ۹۷ بیرنگ کهدامنی

بی همگان به سر شود بی تو بسر نمی شود ۲۰ مولانا

پیش ما سوخته گان مسجد و میخانه یکیست ۸۴ عماد خراسانی

تا که چو طاووس از دَرَم آمد یکسره گل کرد باغ امیدم ۱۴۵ مهدی سهیلی

تار سست سازم از کیف صدا افتاده ام ۶۹ ناشناس

تنها خوشم تنها خوشم رو خلوتم بر هم مزن ۵۹ ناشناس

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را ۹۴ مولانا

تو می روی و غمت عاشقانه می ماند ۶۸ لطیف ناظمی

تیغهٔ سبزِ کهستان همچو پارینه عروسان۱۰۵سلیمان لایق

جان رفت و ما به آرزوی دل نمی رسیم ۶۹ وحشی بافقی

جان من بیا، جان من بیا که ز دوری ات گله ها کنم ۹۰ مهدی سهیلی

جان و جهان من تویی بی تو کجا روم کجا۱۱۵مولانا

جان، فارغ ز تن بس است مرا ۵۰ طالب

جهان نشیمن شاهین، خسته جانی نیست ۱۰۱ عارف پژمان

چشمان، مرا به بلخ زیبا ببرید ۹۷ بهار سعید

چشمی که باز نیست به روی تو بسته بهِ ۹۴ پری افغانی

چه خجسته صبحدمی کز آن گلِ نَو رَسم خبری رسد ۷۲ جامی

چه خوش آن که ماهِ من از وفا شب تیره ام ز دَری رسد ۸۳ فرصت شیرازی

چه مستی است ندانم که رو به ما آورد ۱۲۲ حافظ

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست ۵۱ حافظ

چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ۸۱ اقبال

چون نسیم از دَر گلزار گذشتیم و گذشت ۹۶ طالب

چون نی به نوا آمد با نغمهٔ مستانه ۳۵ صادق سرمد

حاصلم زین مزرع بی بَر نمیدانم چه شد ۱۵۱ بیدل

حسرت جلوهٔ آن ماه تمامی دارم ۳۴ اقبال

خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون ۴۳ اقبال

خوش تر از دورانِ عشق ایام نیست ۱۵۴ سعدی

خون می دمد از خاک شهیدان وطن وای ۱۶۵ استاد خلیلی

دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند ۷۳ حافظ

دختر دیوان، بی بی رادهو جان ۱۵۹ آهنگ مردمی

در خرابات، مغان نور خدا می بینم ۳۲ حافظ

در غریبی دور از یار و دیار افتاده ام ۷۸ ناشناس

در قمار زندگی جان باختم ۳۹ سعید نفیسی

درد عشقی کشیده ام که مپرس ۱۰۷ حافظ

دره به دره هوای پغمان به دره ۱۳۷ آهنگ محلی

دزدیده به من دیدی و من دیدم ۱۴۴ تصنیف ترانه ساز

دگر باره من از عشقت پریشانم به جان تو ۵۲ مولانا

دل حیرت آفرین است هر سو نظر گشاییم ۸۹ بیدل

دل عاشق به پیغامی بسازد ۱۷۳ طالب

دل گرفتار تو شد باز امشب ۱۳۸ ؟

دل گرم من آتشخانهٔ کیست ۱۵۲ بیدل

دل هوش باخته جمع شد ز فسونِ موسی طورِ تو ۸۶ بیدل

دلیل کاروانِ اشکم آهِ سرد را مانم ۸۳ بیدل

دوش رفتم به خرابات و مرا راه نبود ۱۲۶ نظامی گنجوی

دیدم همان فسونگر مژگان سیاه بود ۴۹ سیمین بهبهانی

دیده گشا بهار شد دشت و کوه و دمن نگر ۴۳ اقبال

دیدی ایدل که خطا کردی و بدنام شدی ۱۱۹ نسرین ایرانی

دیشب همه شب در برم آن سلسله مو بود، من بودم و او بود ۱۴۶ صادق سرمد

راز آتشکدهٔ دل به کسی نتوان گفت ۵۸ محمود فارانی

رفتند اهلِ صحبت و یاری پدید نیست ۱۰۹ رهی معیری

رفتی و نقش پای تو دیدم گریستم ۱۱۹ واقف لاهوری

رنج عشق ار برده ای از روزگار من مپرس ۱۵۵ پرتو بیضایی

روز و شبم الم، ریزم سرشک غم ۴۷ تصنیف ناشناس کاپی هندی

ز تو با تو راز گویم به زبانَ بی زبانی ۱۰۴ خواجوی کرمانی

ز شاعر نالهٔ مستانه در محشر چه می خواهی ۲۹ اقبال

زاهد و سًبحهٔ صد دانه و ذِکر سحری ۱۰۰ فروغی

ساقی بیا که یار ز رخ پرده بر گرفت ۱۱۲ حافظ

سرخوش از کوی خرابات گذر کردم دوش ۱۳۴ عصمت بخارایی

سرزمین باستان آریا افغانستان ۱۳۱ عبدلحی شیدا

سیمرغ را شکسته پَر اندر قفس مخواه ۹۹ بیرنگ کوهدامنی

شرم نگذارد که گویم من کی ام، فرهاد کیست ۱۱۰ طالب

شمع خاموشم ز گرمی بی نصیب افتاده ام ۵۸ پری ایرانی

شور عشقت فتاده به سر ۳۳ تصنیف ناشناس، آهنگ کاپی

صبح تمنا دمید دل چمنستان کنیم ۱۳۰ بیدل

صلاح کار کجا و من خراب کجا ۷۹ حافظ

صنما بیا صنما بیا که به عهد بسته وفا کنم ۸۵ مظاهر مصفا

صورت نپرستم من بتخانه شکستم منبی ۸۸ اقبال

طلاق ۱۶۳ مهدی سهیلی

عاشقم عشق من خدای من است ۱۳۵ بارق شفیعی

فصل گل شد چیست ای دُردی کشان تدبیر ما ۷۴ سرشار شمالی

کــَی رفته ای ز دل که تمنا کنم ترا ۱۹ فروغی بسطامی

گر به تو افتــَدم چهره به چهره رو به رو ۱۱۸ قره العین

گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی ۶۸ رهی معیری

گر عاشق، جانبازی چشم از همه بر هم زن ۶۰ فروغی بسطامی

گفتمش سیر ببینم، مگر از دل نرود ۱۰۱ سعدی

گل بادام گل بادام نکنی یادم/سترگی نرگس خوله دی غنچه ۱۴۸ متن پشتو از ناشناس

گل خار داشت من ندانستم ۱۶۰ سرودهٔ مردمی

گل گفت مرا نرمی از خار چه می جویی ۶۷ مولانا

لذت دیوانه گی فرزانه کی داند که چیست ۲۵ سوزی (ایرانی)

ما ز بالاییم و بالا می رویم ۳۱ مولانا

ما نظر از خرقه پوشان بسته ایم ۲۶ رهی معیری

مادر ای اخترِ رخشندهٔ من مادر ای روشنی چشمانم ۱۲۴ ؟

مادر گـُمان مدار که فرزندِ رنج تو ۱۰۸ اسحق نگارگر

مادر مرو برای خدا پیش ما بمان، طلاق ۱۶۳ مهدی سهیلی

مادر من مادر من سرور من یاور من ۱۶۸ ناشناس

مارینا مارینا نگارم ۷۰ ناشناس

مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز ۶۵ اقبال

مخوان ز دیرم به کعبه زاهد که برده از کف دل من آنجا ۶۵ مشتاق

مزد تلاشم به رَهَت دیده ندارد گهری ۸۴ بیدل

من که ام گم گشته یی، آواره یی، حسرت نصیبی ۱۵۰ شاعر ایرانی ؟

من که ام مشت خسی بر روی دریا تاخته ۱۴۹ قاریزاده

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی ۸۶ سعدی

منتظران بهار بوی شگفتن رسید ۱۳۰ بیدل

موج جنون می زند اشک پریشان کیست ۷۷ بیدل

موج گل بی تو خار را ماند ۷۱ بیدل

می جوشد از لب من پیغام آشنایی ۸۲ بیرنگ کوهدامنی

نـَفـَسِ بادِ‌صبا مُشک فشان خواهد شد ۹۵ حافظ

نازیست ترا در سر کمتر نکنی دانم ۶۱ خاقانی

ناله به دل شد گِره راه نیستان کجاست ۱۰۲ استاد خلیلی

نسیم خلد می وزد مگر ز جویبار ها ۵۰ قا آنی

نفس نا مسلمانم از گنه پشیمان شد ۴۶ فروغی بسطامی

نه به د َیر همدمم شد نه به کعبه همنشینم ۱۱۴ فروغی بسطامی

نه به ما جور و جفا کن نه زما دل بستان ۱۲۲ قاریزاده

نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم ۲۸ مولانا

نه گفتمت مَــرَو آنجا که آشنات منم ۹۹ مولانا

نَی من نایِ من نوایِ منی ۸۸ صادق سرمد

نیمه شب گم کرده ره بی رهنمایی مانده ام ۶۰ ناشناس

هر دل بیتاب را تابِ شراب ناب نیست ۱۴۹ بارق شفیعی

هر سو که دویدیم همه سوی تو دیدیم ۶۶ محمد مغربی

همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت ۱۵۳ بیدل

وای اگر پیر مغان رحم به حالم نکند ۱۰۲ طالب

وای کشته مرا کشته مرا چشم سیاهت ۱۴۲ آهنگ مردمی

وحدهُ لا اله الا هُو، دوش از سوز عشق و جذبهٔ شوق ۹۲ اقبال

وحدهُ لا اله الا هُو، دوش رفتم به کوی باده فروش ۹۱ هاتف اصفهانی

یاد داری که در آن روز چه ها می گفتی ۱۲۸ واسوخت

یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان ۲۴ حافظ

***

آهنـگهای پشتو

مطلع آهنگ، شمارهٔ صفحه در کتاب نوای ناشناس،  شاعر/سرود پرداز

آسمانه بیا لکه چی نــــــوی افسانې جوړوې ۲۳۰ جهانی

ادکی موری دارو مه کوه ۲۱۱ آهنگ مردمی

الله هو لَلو لَلو  خوب دی درسی تر لیمو للو ۱۹۹ رحمان بابا

ای خورو ورو ملگرو ای هم فکرو هم سنگرو ۲۲۸ ؟

ای د زړ سلطانه ته د زړه سلطان د چایی ۱۸۳ علی خان ختک

اې د آزادۍ خاوری! تا ته مو سلام دئ ۲۲۸ سلیمان لایق

باد صبا یار ته می ورشه ۲۱۳ مطلع: ناشناس، لندی‌ها

پر رقیب چی می اختر دی له جانانه می گله ده ۲۱۳ جهانی

پناه ته له ناکامه توپانو راوړۍ یم ۱۸۵ جهانی

په دواړو لاسو می نیولې ستا لمن محبوبه ۲۳۰ سروده های مردمی

په ژوند می نصیب نشوې جنازې ته دی درځمه ۲۲۲ جهانی

په ویر کی د بیلتون چی په غوغا را سره نسې ۲۱۴ جهانی

پیالې نسکورَوم دی تِشَوُمه خو دی نه ۲۱۷ جهانی

ته به تر څو پوری جدا گرځې له ما نه ۲۱۲ آهنگ مردمی با اضافات ناشناس

تًوره چی تیریږی خو گوزار لره کـــَـنه ۲۰۲ خوشحال خان

توری سترگی خماری درته کړم ناله زاری ۲۱۷ ناشناس

جانانه راشه پ گلشن نوی بهار دی ۲۰۹ سرود مردمی

چی په خندا ورته د خوږ زړ پرهارونه نشی ۲۰۲ رحمت شاه سائل

چی د حُسن شورماشور یې محشر وسو ۲۰۳ جهانی

چی پرون پکی غوغا وه نن زندان پر ماتیدو دی ۲۰۸ جهانی

چی مَیَن پُر پریوشه جانانه یم ۱۹۱ عبدالقادر ختک

خط پر مخ د صنم راغۍ که سپوژمۍ شوه په هاله کی ۱۹۵ حمید ماشوخیل

خمار می نه ماتیږی شرابونه بیگانه دی ۲۲۴ جهانی

خندا یی پًر سرو شونډو نڅیدله دا ویده وه ۱۹۲ مفتون

خوب می لیدلۍ دی سبا رقیبان کډه کوی ۲۰۵ جهانی

خوږی شونډی دی شکری نه دی څه دی ۱۹۲ خوشحال خان

ځوانه دا څوک یې چی گولۍ اوروې ۲۲۷ ؟

څه شوه ډیره هغه حجره هغه گودَر د جانان ۲۲۶ سنگروال

څو په باغ کی لا یَو گل د نوبهار شته ۱۸۷ خوشحال

د اورونو ځولۍ اوری د اسمان سترګې ړندې دی ۲۳۱ جهانی

د صَبا باده گُذر په چمن بیا کړه ۱۸۷ خوشحال خان

د یاغی مرغه وَزَر وًم، خو اوس نه یم ۲۲۶ سنگروال

دا امکان نسته چی پر دې بازار به بیا راځم ۱۸۶ عبدالسلام

دا د کومی پیالۍ بنگ دی چی نشې پکی مَستیږی ۲۰۷ جهانی

دا د مستو پسرلۍ دی دا د اور سبزه کوبی ده ۱۹۰ جهانی

داستا د لاسه به زه خو د صنمه مرمه ۲۱۵ سرود مردمی تنظیم ناشناس

ددې وطن په نصیب ندی رسیدلی خلک ۲۲۳ جهانی

دې ساړه شان پسرلی کی امیدونه خزانیږی ۲۰۱ معصوم هوتک

راشه راشه محبوبا  مرمه مرمه بې تا ۲۰۹ لندی‌ها

رنځور قسمت می ویښی شپۍ راوړی ۱۸۴ جهانی

زاهده تا می د تقوا په نوم نشې ماتی کړې ۲۲۱ جهانی

زما د عشق سبا سبا دی ستا جمال وړنگه وړنگه شو ۲۲۰ ساقی یار

زما کندهاره د زمرو وطنه ۲۱۵ جهانی

زما له ساقی سره اَزل کړی پیمان پیمان ۲۰۵ جهانی

زما نگار رنگین رخسار مخ لکه لمر لرینه ۲۱۹ لندی‌ها

زه په هر نَن د پَرون د مرگی نخښه وینم ۲۰۴ جهانی

زه خو شرابی یم شیخه څه راسره جنگ کړې ۲۰۳ خوشحال

زه د یار په لبو مست یم هیڅ حاجت د شراب نشته ۱۹۰ خوشحال

زه درته راغلم، د قدم نښی دی وې – ته نه وې ۲۱۹ جهانی

زه هم چیری فرزانه وم   فرزانه یم لا تر اوسه ۲۰۶ جهانی

ساقی داسی مستی غوار،م چی توبه می له توبو سی ۲۱۶ جهانی

ساقی نن دی په پیاله کی جوهَر نشته ۲۰۶ جهانی

ساقی وعده دی له پلمو ډکه ده ۱۸۵ جهانی

ساقی تل به دی دا سَت وی که به نه وی ۱۹۴ خوشحال خان

ساقی غاړه می راوړی په زُنار یې زینتی کړه ۲۰۰ جهانی

ساقی واخله پیاله واخله نور دی خم را نذرانه کړه ۱۸۶ هادی عطایی

ستا د بنگړو شرنگ می هر سَهار را ویښوی۱۹۸سیلاب

سوالگر یم جوابونه هیروم درته درځم ۲۳۱ جهانی

شنه شنه دی خالونه توری سترگی سور سالو پُر سَر۲۰۱مطلع از ناشناس با لندی‌های مردمی

شیخه مه راځه محشر دی مځکه سوځی آسمان سوځی۱۸۴جهانی

کـَړۍ کـَړۍ ښکاری صهبا پکی پیالی راځی ۱۹۱ حمزه شینواری

کندهار دی که لغمان دی مأمن زما دی ۲۲۱ جهانی

کوڅی به دی خلوت سی غلبلې در څخه وړم ۲۱۴ جهانی

ګوره ښایستې نجلۍ پښېمانه به سې ۲۲۵ جهانی

گلبشرې راشه گل می واخله نور مه شکوه گل ۲۱۲ لندی ها

لکه زه پُر یار مَیَن یم بل به نه وی مین هسی ۱۹۶ خوشحال خان

لور په لور می په جهان گریوان پاره شو ۱۹۳ خوشحال خان

لیلا کمیس دی تور ما به چور کړې ۲۱۳ ناشناس

لیلا لښته ده لښته د چندڼو ۲۱۸ سرود مردمی

ما خو توبه وکړه که زړه هم راسره مل شی ۲۱۸ خوشحال خان

ما خوب لیده په خدایږو چی زه ته سره پُخلا یو ۱۹۴ خوشحال خان

ما فِراق د حبیبانو ژړوی ۲۰۴ خوشحال خان

ماته ماته جام د سرو لبو انگبین راکه ۲۱۲ لندی‌ها

محبت اول آسانه په نظر راغی ۱۹۳ عبدالسلام/عبدالمنان؟

مه ځه زارۍ درته کوم زما له خوا نه نه ځه ۱۹۶ وحدت

ناروغه یاره بلا دی واخلم ۲۱۱ ناشناس

نن به شپه زما دیار په کوم مکان وی ۱۸۸ حمید ماشوخیل

نن د جانان دیدن ته ځمه توری نرۍ ورځی ۲۲۰ سرود مردمی

نن می بیا د زړہ له سوزه ننګولی میخانې دی ۲۳۰ عبدالهادی عطایی

ورو ورو ځه زما دلبره ۲۱۰ لندی‌ها

ولی دی په سپینو جامو نیل ورنگاوه ۲۱۰ تنظیم ناشناس