• سپتامبر 15, 2016

برنامه های شاهمامه در پالتاک

برنامه های شاهمامه در پالتاک

 برنامه صوتی ۳

چهارمین برنامۀ انترنتی شاهمامه

مقدمه یی در باب ” معیارهای گزینش چاپ آثار”

ابراز سپاس از سایت وزین فردا که بار نخست این برنامه را با این سرآغاز به نشر رسانیدند.

گردانندگان و مسوولان “شاهمامه” در نوزدهم نومبر ۲۰۰۵ برنامه یی را در راستای گزینش چاپ و نشر آثار به همکاری شماری از بزرگان و صاحب نظران برپا داشتند. چون امر گزینش، ویرایش و چاپ آثار بسیار مهم و اساسی میباشد، به ویژه در روزگاری که آن را عصر ارتباطات و رسانه های نوشتاری دانسته اند، از همینرو در پهلوی آن که این برنامه به شکل مدون در اختیار هواداران زبان و فرهنگ گذاشته می شود، از دست اندرکاران این گستره تمنا میشود تا با نظریات و پیشنهاد های شان در امر بهبود گزینش چاپ آثار با این نهاد ممد و همنوا گردند تا با توجه به دیدگاه ها و نظریه های شان در برابر این امر سترگ، کم و بیش پاسخی در دست باشد.

لطفاً برای شنیدن پیامهای این برنامه به روی عکس ها کلیک کنید. البته یادآور میشویم که نسبت ذقیقی جا و مشکل صدا از نشر قسمت زیاد این برنامه صرفنظر کردیم.

Man1-150x150

منیژه نادری مسؤول بنیاد شاهمامه


از سبزوار تا سيه تپه زمستان ۱۳۹۳ شست روف گر: پل مالون بخشگر: انجمن بيرنگ
از سبزوار تا سيه تپه
زمستان ۱۳۹۳
شست روف گر: پل مالون
بخشگر: انجمن بيرنگ
مرد اسیر گزینهٔ داستان عزیزه عنایت زمان چاپ: زمستان ۱۳۹۳ خورشیدی، برگ آرایی: بنیاد شاهمامه، هالند
مرد اسیر
گزینهٔ داستان
عزیزه عنایت
زمان چاپ: زمستان ۱۳۹۳ خورشیدی،
برگ آرایی: بنیاد شاهمامه، هالند
پرواره های پندار گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده چاپ نخست مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری طرح روی جلد: زریر پارسی منش خزان ۱۳۹۳ خورشیدی
پرواره های پندار
گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده
چاپ نخست
مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری
طرح روی جلد: زریر پارسی منش
خزان ۱۳۹۳ خورشیدی
تلخ در آتش گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده تجدید چاپ مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری خزان ۱۳۹۳ خورشیدی
تلخ در آتش
گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده
تجدید چاپ
مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری
خزان ۱۳۹۳ خورشیدی
به دور آتش و دریغ گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده تجدید چاپ مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری خزان ۱۳۹۳ خورشیدی
به دور آتش و دریغ
گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده
تجدید چاپ
مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری
خزان ۱۳۹۳ خورشیدی
از پوست تا پوستر گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده تجدید چاپ مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری خزان ۱۳۹۳ خورشیدی
از پوست تا پوستر
گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده
تجدید چاپ
مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری
خزان ۱۳۹۳ خورشیدی
نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان اثر ک.پیکار پامیر چاپ سوم با درج اسناد و مطالب بیشتر زمان چاپ: خزان 1393 خورشیدی
نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان
اثر ک.پیکار پامیر
چاپ سوم با درج اسناد و مطالب بیشتر
زمان چاپ: خزان 1393 خورشیدی
از سپیده لبریز گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده تجدید چاپ مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری خزان ۱۳۹۳ خورشیدی
از سپیده لبریز
گزینهٔ شعر داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده
تجدید چاپ
مهتمم و برگ آرا: منیژه نادری
خزان ۱۳۹۳ خورشیدی
21
سوم عقرب را دوباره بنگریم
نوشتهٔ نصیر مهرین
سپتمبر ۲۰۱۴
سوم عقرب را دگرباره بنگریم
نوشتهٔ نصیر مهرین
سپتمبر ۲۰۱۴
34
پیغام جاودان
برخی نوشته های شادروان محمد ابراهیم عفیفی
به اهتمام نصیرمهرین
چاپ نخست: زمستان 1392 خورشیدی، فبروری 2014
پیغام جاودان
برخی نوشته های شادروان محمد ابراهیم عفیفی
به اهتمام نصیرمهرین
چاپ نخست: زمستان 1392 خورشیدی، فبروری 2014
56
دونبشته:
حفیظ الله امین در دادگاه تاریخ
پیرامون خاطرات جنرال عبدالقادر
از قلم: نصیرمهرین
چاپ نخست: تابستان 1393 خورشیدی
دونبشته:
حفیظ الله امین در دادگاه تاریخ
پیرامون خاطرات جنرال عبدالقادر
از قلم: نصیرمهرین
چاپ نخست: تابستان 1393 خورشیدی
7
کلاهنامه، چند نبشته پیرامون دورهٔ امانی از نصیر مهرین زمستان ۱۳۸۴ خورشیدی
کلاهنامه، چند نبشته پیرامون دورهٔ امانی
از نصیر مهرین
زمستان ۱۳۸۴ خورشیدی
بوطیقای پاشانِ چشمهای سیاه بهار
نقد ِ داستان
از قلم محمد شاه فرهود
زمان نشر: تابستان 1393 خورشیدی
98
آب و آتش
سروده هایی از ک. پیکار پامیر
حمل ۱۳۹۳ خورشیدی
آب و آتش
سروده هایی از ک. پیکار پامیر
حمل ۱۳۹۳ خورشیدی
1110
تشنج در عمق سیاست
اثر اسماعیل هوشیار
حمل ۱۳۹۳ خورشیدی
بهای فروش: ۱۰ ایرو
شنج در عمق سیاست
اثر اسماعیل هوشیار
حمل ۱۳۹۳ خورشیدی
1213
داد خواهی برای رابعهٔ بلخی
نوشتهٔ نصیر مهرین
حمل ۱۳۹۳ خورشیدی
1514
تیف – خاطرات و نقد
نویسنده: اسماعیل هوشیار
چاپ نخست: جنوری ۲۰۱۴
قیمت فروش:‌۱۰ ایرو
تیف- خاطرات و نقد اسماعیل هوشیار
1716
تلنگر- مجموع مقالات
جلد اول۶۸۶ صفحه
اثر اسماعیل هوشیار
چاپ نخست: جنوری ۲۰۱۴
قیمت فروش (دو جلد):۲۵ ایرو
تلنگر- مجموع مقالات
جلد اول۷۵۴ صفحه
اثر اسماعیل هوشیار
چاپ نخست: جنوری ۲۰۱۴
قیمت فروش (دو جلد):۲۵ ایرو
2120
جنایات حزبی
ترجمهٔ فشردهٔ جلد دوم به زبان هالندی
اکتوبر ۲۰۱۳
Van: Mohammad Sha Farhoed
Vertaling: M. Seddiq Mossadeq
oktober 2013
1819
کوچه های روشن ماه
گزينهٔ دوبیتی
حمیرا نکهت دستگیرزاده
چاپ نخست: خزان 1392 خورشیدی
کوچه های روشن ماه
گزينهٔ دوبیتی
حمیرا نکهت دستگیرزاده
چاپ نخست: خزان 1392 خورشیدی
2322
عصر مترسک
عصر روشنفکر مفلوج
کتاب الکترونیکی
به زودی انتشار می یابد
یک سیب و دو نیم
روایت متکثر از جایگاه و بحران عشق
نوشتهٔ سالار عزیزپور
خزان ۱۳۹۲ آمادهٔ نشر
2524
چگونگی پیدایش و رشد بورژوازی در افغانستان سازمان رهایی بخش خلقهای افغانستان (سرخا) خزان ۱۳۹۲ خورشیدی
2726
یک سبد حکایت
نوشتهٔ رشید بهادری
چاپ نخست: بهار ۱۳۹۲ خورشیدی
یک سبد حکایت
نوشتهٔ رشید بهادری
چاپ نخست: بهار ۱۳۹۲ خورشیدی
2928
قرآن، محمد(ص) اسلام
نوشتهٔ خالد صدیق چرخی
چاپ نخست تابستان ۱۳۹۲ خورشیدی
قرآن، محمد(ص) اسلام
نوشتهٔ خالد صدیق چرخی
چاپ نخست تابستان ۱۳۹۲ خورشیدی


در سوگ لیلا صراحت روشنی


نخستین سالروز درگذشت بانوی فرهیخته و شاعر بلند مرتبه زنده یاد لیلا صراحت روشنی

این برنامه بار نخست در صفحه ۳۱ جولای ۲۰۰۵سایت فردا با این شرح به نشر رسید:

روز شنبه ۲۳ جولای، بنگاه  شاهمامه «اتاق صحبتی» را در انترنت کشوده بود تا فرهنگیان، دوستان و علاقمندان شعر زنده یاد لیلی صراحت روشنی با استفاده از این امکان گرد هم آیند و یاد آن بانوی فرهیخته و شاعر زن کم نظیر افغان را گرامی بدارند.

در این برنامه که توسط خانم منیژه نادری مسوول بنگاه  شاهمامه گردانندگی می شد تعداد زیادی از فرهنگیان و ادب دوستان اشتراک داشتند. گردانندهء سخت کوش برنامه،در خلال پخش پیام های قبلاً ضبط شدهء تعدادی از نویسندگان، شاعران و فرهنگیان، سروده های زیبای زنده یاد لیلی صراحت روشنی را به با صدای موزون و پر از احساس دکلمه می کرد.

«فــــردا» با تشکر از همکاری بنگاه نشراتی شاهمامه و سپاس ویژه از خانم منیژه نادری برخی از پیام ها و سخنانان فرهنگیان اشتراک کننده در آن یادبود را در اینجا پیشکش شما عزیزان می کند.

.برای شنیدن پیام ها لطفا روی عکس ها کلیک کنید

1234


نشست های انترنتی


سومین نشست انترنتی شاهمامه

معرفی سه اثر بانو ا. آزرم شاعر و نویسنده

۲۷  اگست ۲۰۰۵

34داونلود کامل کتاب به سلسله ریاضیات معاصر
جلد چهارم
اثر استاد نادری
WebRiaziaatMaaserJuld2inal
بسلسلهٔ ریاضیات معاصر، جلد ۲
هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی
مرحوم استاد محمد امان نادری
اکتوبر ۱۹۷۴، ایتالیا
افسانه های مادرکلان
مجموعهٔ افسانه های فلکلور افغانستان
نوشتهٔ کریمه ولی نادری
چاپ نخست: بهار ۱۳۹۲ خورشیدی
123
افغانستان تختهٔ خیز استعمار
خلیل حیفی
چاپ دوم بهار ۱۳۹۲خ
شهر سخن
دفتر شعر
جمعه خان عابد
بهار ۱۳۹۱ خورشیدی
سکوت شب
دفتر شعر مسعود زراب
بهار ۱۳۹۲ خورشیدی
456
جدال بر سر واژه های
گزینهٔ مقالات
سالار عزیزپور
قصه های ناتمام زندگی من
خودزندگینامه
گل احمد حکیمی
بهار ۱۳۹۰خورشیدی
پیرامون زندگی
خواجه عمر بارگزی
گردآورنده: محمد داوود نیازی
789
بوطیقای متن
محمد شاه فرهود
زمستان 1391 خ
زنده گی صبح قشنگیست
دفتر شعر
سالار عزیزپور
زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی
پسا باختری
سالار عزیزپور
101112
131415
دخت غروب
دفتر شعر
عزیزه عنایت
تابستان 1391 خ
اشکهای چکیده
دفتر شعر
خالد صدیق چرخی
پاییز 1391 خ.
جنایات حزبی جلد 2
محمد شاه فرهود
بهار 1391 خ.
161718
گذار افغانستان از اقتصاد چند ساختاری و ترکیبی به نظام اقتصاد بازار
داکتر دستگیر رضایی
بهار 1391 خورشیدی
وطیقای ناپیوست
محمدشاه فرهود
بهار 1391 خورشیدی
بوطیقای ناپیوست
محمدشاه فرهود
بهار 1391 خورشیدی
192021
یک دست بی صدا
دفتر شعر
سالار عزیزپور
بهار 1391 خورشیدی
درد وطن
دفتر شعر
عبدالغفور امینی
بهار 1391 خورشیدی
بیرقهای سرخ و سبز
دفتر شعر
دستگیر نایل
بهار 1391 خورشیدی
222324
نیایش
دفتر شعر
خلیل فقیری
زمستان 1390 خورشیدی
می نوشتم از تو…
دفتر شعر
صنم عنبرین
زمستان 1390 خورشیدی
آموزش نظری و عملی آتوکد
برای انجنیر ها و طراحان
نوشتۀ مهندس د.شیرزاد
بهار 1390خورشیدی
252627
هیچ نتوان گفت در پنجاه سال
گزینۀ غزل
داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده
بهار 1390 خ
آفتاب آواره
گزینۀ شعر
داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده
بهار 1390 خ.
ناله های پناهجویان
نوشتهٔ سید نبیل شمیم
تابستان 1390 خورشیدی
282930
پرنده یی از آسیا
سرودپرداز: حنیفه ترابی
1388 خ
به یاد پور غنی(مجموع مقالات)
به کوشش سهیلا غنی و با همکاری نصیر مهرین
زمستان 1388خ.
دیابت شکری و سیر آن نزد مریضان توبرکلوز ریوی
داکتر کریم عطایی
زمستان 1388 خورشیدی
313233
جنایات حزبی
ثور 1375-ثور1371
فرهود
زمستان 1388خ
سال تعویض صنوبربا سگِ مجنون
متن نویس: محمد شاه فرهود
طرح روی جلد : نعیم فرهود
نشرالکترونیک جنوری
شنگری
داستان
نوشتۀ عزیز الله ایما
چاپ دوم فبروری
343536
عروس جنگل
گل احمد حکیمی
بهار 1388 خ.
آهنگ چگور گسست و گسل
دفتر شعر عزیزالله ایما
چاپ نخست فبروری 2009
… آفتاب غروب نکرد
لیزا رحمتی
بهار 1388 خورشیدی
373839
روایتی از ما در حدیث دیگران
مؤلف: سالار عزیزپور
بهار 1387 خورشیدی
صبح فردا
دفتر شعر: مسعود حنیف “زراب”
طبع دوم: زمستان 1387خ.هالند
نام داستان: پیراهن نیلی و شب
از قلم مشعل حریر
اکتوبر 2008، هالند
404142
آموزش اساسات قوانین ترافیک
به کوشش منیژه نادری
بهار 1387 خ.
سلسله 99 گام ویژه سوادآموزان
مؤلف: پروفیسور ابراهیم سروش
ویراستاران و مدونین:
عتیق فقیری و منیژه نادری
پنجشیر در آیینۀ فرهنگ
جلد نخست
اثر سالار عزیزپور
تابستان 1387 خورشیدی
434445
مردا به بام دنیا میروند
( ده داستان کوتاه)
عزیزالله ایما
تابستان 1385خ.
طب در گسترۀ تاریخ
داکتر انور ترابی
بهار 1385 خورشیدی
بخشی از این کتاب
خاکستر صدا
(دفتر شعر)
سالار عزیزپور
خزان 1386 خ.
464748
دفترخاطرات
به مناسبت کنفرانس بین المللی جاوید، 4 جون 2006 فرانکفورت
به کوشش زهره یوسف
مطبوعات آماج گفتگوو دو نبشتۀ دیگر
سالار عزیزپور
تابستان 1385 خورشیدی
قدمی در کوچه های آشنا
(داستان)
مشعل حریر
زمستان 1385 خ.
495051
دیوان پورغنی
به کوشش سهیلا احمدی غنی
دفتر شعر به زبان هالندی
سیروس کفایی
(شاعر ایرانی)
پاییز 1384
پژوهشی در گسترۀ زبان و نقدی بر عوامل نابه سامانی آن در افغانستان
سالار عزیزپور
تابستان 1384
525354
در اینجا هرچی زندان است
دفتر شعر
فاروق فارانی
تابستان 1384
گزارش ادبی
ا. آزرم
بهار 1384
دفتر شعر
سالار عزیزپور
بهار 1384
555657
با یاس از یاوه
دفتر شعر
ا. آزرم
تابستان 1383
بررسی زنده و آثار فارسی غالب
بشیر سخاورز
زمستان 1383
اندیشه
به کوشش انجنیر نور سلطانزاده
سپتمبر 2004
585960
شب رفت و سحر نشد…مجموعۀ هجده مقاله
نصیر مهرین
تابستان 1383
روی تقویم تمام سالدفتر شعر
لیلا صراحت روشنی
بهار 1383
صبور مقدس
دفتر شعر
عبدالرزاق رحی
زمستان 1383
616263
داستان واقعی
ا. آزرم
پاییز 1382
نوروز
انگیزه و رسالت فرهنگی
بشیر عزیزی
پاییز 1382
دفتر شعر
کریمه ولی نادری
بهار 1383

قسمت اول

نام کتاب : رابطه نویسنده و صاحب امتیاز : اسماعیل هوشیار، نویسندهٔ ایرانی نشر نخست: بهار 1395 خورشیدی
نام کتاب : رابطه
نویسنده و صاحب امتیاز : اسماعیل هوشیار، نویسندهٔ ایرانی
نشر نخست: بهار 1395 خورشیدی
قاموس و علایم ریاضیات انگلیسی به فارسی وزارت تعلیم و تربیه، ریاست تالیف و ترجمه
قاموس و علایم ریاضیات
انگلیسی به فارسی
وزارت تعلیم و تربیه، ریاست تالیف و ترجمه
برای دریافت کتاب قاموس و علایم ریاضیات اینجا را کلیک کنید:
BookQamusWEB
  گُل واژه هايی ازگلستان شعرِ بيدل نويسنده و گرد آورنده: دستگير نايل زمان چاپ: زمستان 1394 خورشيدی همکار برگ آرايی: انتشارات شاهمامه چاپ در لندن
گُل واژه هايی ازگلستان شعرِ بيدل
نويسنده و گرد آورنده: دستگير نايل
زمان چاپ: زمستان 1394 خورشيدی
همکار برگ آرايی: انتشارات شاهمامه
چاپ در لندن
  گُل واژه هايی ازگلستان شعرِ بيدل نويسنده و گرد آورنده: دستگير نايل زمان چاپ: زمستان 1394 خورشيدی همکار برگ آرايی: انتشارات شاهمامه چاپ در لندن
گُل واژه هايی ازگلستان شعرِ بيدل
نويسنده و گرد آورنده: دستگير نايل
زمان چاپ: زمستان 1394 خورشيدی
همکار برگ آرايی: انتشارات شاهمامه
چاپ در لندن
بی ماهی و ماه و موج گزینهٔ شعر شبگیر پولادیان اکتوبر ۲۰۱۵ مسیحی
بی ماهی و ماه و موج
گزینهٔ شعر شبگیر پولادیان
اکتوبر ۲۰۱۵ مسیحی
بی ماهی و ماه و موج گزینهٔ شعر شبگیر پولادیان اکتوبر ۲۰۱۵ مسیحی
بی ماهی و ماه و موج
گزینهٔ شعر شبگیر پولادیان
اکتوبر ۲۰۱۵ مسیحی
مادر سروده های از عبدالغفور امینی تابستان ۱۳۹۴ خورشیدی
مادر
سروده های از
عبدالغفور امینی
تابستان ۱۳۹۴ خورشیدی
Mother2
سنگ هم دلی دارد نبشته های در گسترۀ تاریخ، فرهنگ و سیاست از قلم تاریخنگار فرهیخته محترم نصیر مهرین طرح روی جلد: لیلا تیموری
سنگ هم دلی دارد
نبشته های در گسترۀ تاریخ، فرهنگ و سیاست
از قلم تاریخنگار فرهیخته محترم نصیر مهرین
طرح روی جلد: لیلا تیموری
11111212_723270824448971_4419199062756531688_n
تصویر زمان سروده های جمعه خان عابد چاپ نخست: بهار 1394 خورشیدی،‌هالند
تصویر زمان
سروده های جمعه خان عابد
چاپ نخست: بهار 1394 خورشیدی،‌هالند
نام کتاب: شهید خان محمد خان «مرستیال» مؤلف و گرد آورده: پروین امینی مرستیال چاپ نخست: بهار ۱۳۹۴ خورشیدی
نام کتاب: شهید خان محمد خان «مرستیال»
مؤلف و گرد آورده: پروین امینی مرستیال
چاپ نخست: بهار ۱۳۹۴ خورشیدی
نام کتاب: رنج های مقدس خاطراتی از شکنجه در زندانهای خاد نویسنده : نسیم رهرو ویراستار: داکتر حمید سیماب طرح پشتی: وثیق الله واثق نشانی تماس نویسنده: https://www.facebook.com/nasim.rahro?fref=ts
نام کتاب: رنج های مقدس
خاطراتی از شکنجه در زندانهای خاد
نویسنده : نسیم رهرو
ویراستار: داکتر حمید سیماب
طرح پشتی: وثیق الله واثق
نشانی تماس نویسنده:
https://www.facebook.com/nasim.rahro?fref=ts
Screenshot 2015-06-02 12.49.30
نام کتاب: ستاره های سرزمین من مؤلف و نویسنده: شیرین نظیری shirinnaziry@gmail.com voiceofwomenafg@gmail.com
نام کتاب: ستاره های سرزمین من
مؤلف و نویسنده: شیرین نظیری
shirinnaziry@gmail.com
voiceofwomenafg@gmail.com
Screenshot 2015-06-15 20.30.27

نخستین نشست انترنتی بنیاد شاهمامه

Ghaleb-150x150

معرفی و نگرشی بر

کتاب بررسی زنده گی و آثار فارسی غالب

اثر بشیر سخاورز

نسبت مشکل تخنیکی از نشر این برنامه فعلا صرفنظر کردیم