• سپتامبر 15, 2016

برنامه های شاهمامه در پالتاک

برنامه های شاهمامه در پالتاک

Introduction and Overview of

The Book: “An Analysis of the Life and Works of Mirza Asadullah Ghalib ” (in Persian), published via Shahmama Foundation

A Valuable Research by Bashir Sakharoz

With the Publication of a Number of Ghalib’s Persian Poems

This program was withheld from publication for specific reasons, but if the author and other contributors suggest it in the future, it will be published.

معرفی‭ ‬و‭ ‬نگرشی‭ ‬بر

کتاب‭ ‬بررسی‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬فارسی‭ ‬میرزا اسدالله غالب

Ghaleb-150x150

پژوهش ارزشمند ‬بشیر‭ ‬سخاروز

با چاپ شماری از شعر های فارسی غالب

این برنامه بنا به مصلحتی از نشر باز ماند ولی اگر در آینده از سوی نویسنده و سایر اشتراک کننده گان پیشنهاد صورت گیرد، نشر خواهد شد

======

«بخشی از برنامهٔ «در ‬سوگ‭ ‬لیلا‭ ‬صراحت‭ ‬روشنی

A part of the program

Mourning for Leila Saraht Roshani

The First Anniversary of the Passing of the Cultured Lady and the High Poetess of Contemporary Persian Poetry in Afghanistan, the Late Leila Sarrafi Roshani

On Saturday, July 23, the Shahmama Foundation had opened an “online discussion room” to allow intellectuals, friends, and fans of the late Leila Sarhat Roshani to come together and honor the memory of that cultured lady.

The program, which was managed by Ms. Manizha Naderi, head of the Shahmaam Foundation, saw the participation of a large number of intellectuals and literature enthusiasts. During the program, amidst the broadcast of previously recorded messages from various writers, poets, and intellectuals, the beautiful verses of the late Leila Sarahat Roshani were recited.

نخستين‭ ‬سالروز‭ ‬درگذشت‭ ‬بانوی‭ ‬فرهيخته‭ ‬و‭ ‬شاعر‭ ‬بلند‭ ‬مرتبهٔ‭ ‬شعر‭ ‬معاصر‭ ‬پارسی‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬زنده‭ ‬ياد‭ ‬ليلا‭ ‬صراحت‭ ‬روشنی

شنبه‭ ‬23‭ ‬جولای،‭ ‬بنگاه‭ ‬‮ ‬شاهمامه‭ ‬‮«‬اتاق‭ ‬صحبتی‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انترنت‭ ‬کشوده‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬فرهنگيان،‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬علاقمندان‭ ‬شعر‭ ‬زنده‭ ‬ياد‭ ‬ليلی‭ ‬صراحت‭ ‬روشنی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬امکان‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آيند‭ ‬و‭ ‬ياد‭ ‬آن‭ ‬بانوی‭ ‬فرهيخته‭ ‬را‭ ‬گرامی‭ ‬بدارند‭.‬

در‭ ‬اين‭ ‬برنامه‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬خانم‭ ‬منيژه‭ ‬نادری‭ ‬مسوول‭ ‬بنگاه‭ ‬‮ ‬شاهمامه‭ ‬گردانندگی‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬تعداد‭ ‬زيادی‭ ‬از‭ ‬فرهنگيان‭ ‬و‭ ‬ادب‭ ‬دوستان‭ ‬اشتراک‭ ‬داشتند, در‭ ‬خلال‭ ‬پخش‭ ‬پيام‭ ‬های‭ ‬قبلاً‭ ‬ضبط‭ ‬شدهء‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬نويسندگان،‭ ‬شاعران‭ ‬و‭ ‬فرهنگيان،‭ ‬سروده‭ ‬های‭ ‬زيبای‭ ‬زنده‭ ‬ياد‭ ‬ليلی‭ ‬صراحت‭ ‬روشنی‭ ‬‬زمزمه‭ ‬شد.‬

پیامها:

استاد واصف باختری

اکرم عثمان

شبگیر پولادیان

پرخاش احمدی

نصیر مهرین

شریف سعیدی

شکیلا عزیززاده

بشیر سخاورز

کاوه شفق آهنگ

برنامه:

منیژه نادری

پیام خالده فروغ در مراسم خاکسپاری زنده یاد لیلا صراحت روشنی

صبورالله سیاسنگ

محمدشاه فرهود

سالار عزیزپور

شکرالله شیون

مسعود قانع

=====

سومین‭ ‬نشست‭ ‬انترنتی‭ ‬شاهمامه

معرفی‭ ‬سه‭ ‬اثر‭ ‬بانو‭ ‬ا‭. ‬آزرم‭ ‬شاعر‭ ‬و‭ ‬نویسنده

۲۷‮ ‬‭ ‬اگست‭ ‬۲۰۰۵

Online Sessions

The Third Online Session of Shahnameh

Introducing Three Works by Ms. E‭. ‬Azarm‭, ‬Poet and Writer

August 27‭, ‬2005

Manizha Naderi

 Ustad Latif Nazemi

 Salar Azizpour    Part-B

Manizha Naderi

Saboor Siasang

M. Farhoed

Saboor Siasang

Part-B

Part-C

Part-D

Part-E

Manizha Naderi

Salar Azizpour

M. Farhoed

Manizha Naderi

=======
چهارمین‭ ‬برنامۀ‭ ‬انترنتی‭ ‬شاهمامه

مقدمه‭ ‬یی‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬”‭ ‬معیارهای‭ ‬گزینش‭ ‬‬آثاربرای چاپ”

گرداننده‭: ‬منیژه‭ ‬نادری

گردانندگان‭ ‬و‭ ‬مسوولان‭ ‬“شاهمامه”‭ ‬در‭ ‬نوزدهم‭ ‬نومبر‭ ‬2005‭ ‬برنامه‭ ‬یی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬معیارهای‭ ‬گزینش‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬آثار‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬بزرگان‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬نظران‭ ‬برپا‭ ‬داشتند‭. ‬چون‭ ‬امر‭ ‬گزینش،‭ ‬ویرایش‭ ‬و‭ ‬چاپ‭ ‬آثار‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬اساسی‭ ‬میباشد،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬روزگاری‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬عصر‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬نوشتاری‭ ‬دانسته‭ ‬اند،‭ ‬از‭ ‬همینرو‭ ‬در‭ ‬پهلوی‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬مدون‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬هواداران‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬گذاشته‭ ‬میشود،‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬اندرکاران‭ ‬این‭ ‬گستره‭ ‬تمنا‭ ‬میشود‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬نظریات‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬های‭ ‬شان‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬بهبود‭ ‬گزینش‭ ‬چاپ‭ ‬آثار‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬ممد‭ ‬و‭ ‬همنوا‭ ‬گردند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬دیدگاه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نظریه‭ ‬های‭ ‬شان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬سترگ،‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬پاسخی‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬باشد‭.‬

mehreen-150x150ShabgirPoladianlatif_nazemi-120x150

نصیر مهرین

شبگیر پولادیان

استاد لطیف ناظمی

AzizP-150x150Ezat-150x150Bezhanpoor-150x150

سالار عزیزپور

عزت آهنگر

رحمت الله بیژنپور

The Fourth Online Program of Shahmama Foundation

An Introduction on the‭ ‬‮‬”Criteria for Selecting Works for Publication‬”

Organised by: ‬Manizha Naderi