Back to Top

فشردهٔ معرفی بنیاد شاهمامه

واژهٔ «شاهمامه» (شاه + مامه) از نام مجسمهٔ ۳۵ متری بامیان گرفته شده است که در مارچ ۲۰۲۱ توسط گروه طالبان نابود شد.

شاهمامه یک نهاد غیر انتفاعی است که در مارچ ۲۰۰۳ به مثابهٔ یک نهاد نشراتی برای حمایت قلمبدستان کشور اساس گذاشته شد و در جنوری ۲۰۰۵ ثبت رسمی دولت هالند گردید. در جنوری ۲۰۰۸ بنا بر فعالیتهایش در رسمیات به «نهاد انکشاف اجتماعی افغانها» ارتقأ یافت. این نهاد غیر سیاسی و غیر انتفاعی کارش را در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی اختصاص داده است و در رسانه های به شکل فشرده “Shahmama Publishings” یا انتشارات شاهمامه شناخته شده است.

شاهماما با تمام گروه های اجتماعی و افرادی که برای برقراری صلح، امنیت، دموکراسی و عدالت اجتماعی در افغانستان مبارزه می کنند، همکاری می کند. ما به این باوریم که روشنفکران و تحصیلکرده های افغانستان نقش مهمی در ایجاد تغییرات در وضعیت افغانستان داشته میتوانند. زنان در فعالیت های ما اولویت ویژه دارند و در این راستا، ما در حد امکانات خویش در خدمت هر جنبشی هستیم که از حقوق زنان در افغانستان حمایت می کند. ما زنان افغانستان را برای نشر اندیشه های شان یاری میرسانیم.

آموزش مورد قابل توجهی برای «شاهمامه» است و این بنیاد مایل است با حمایت از معلمان و نویسندگان سابق دانشگاهی افغانستان در کشورهای غربی، تهیه مواد آموزشی را برای کودکان مدرسه ای، بی سوادان و تا سطح دانشگاه تسهیل کند.

«شاهمامه» اخیرن به آهنگسازان و آوزاخوانان افغانستان پیشنهاد نموده است تا در ایجاد «داتابیس» یا آرشیف موسیقی افغانستان همکاری نمایند و هزینهٔ تنظیم آن از جانب کسب حقوق آهنگهای استاد ناشناس تمویل میشود.

buddah3
budah2

دستاوردها از سال ۲۰۰۳

 • مشارکت در تهیه و انتشار حدود ۲۵۰ عنوان عنوان کتاب از نویسندگان افغانستان؛
 •   انتشار ۱۳ جلد مجله آموزشی و معلوماتی کودکان زیر نام «نهال» و نشر چند کتاب کودک به زبان فارسی.
 • سهم و هماهنگی فعالیت های فرهنگی سازمان افغانستان در اروپا؛
 • تطبیق پروژه دوچرخه/بایسکل زنان در کابل، با حمایت CordAid؛
 • چراغداران: معرفی چهره های فرهنگی و علمی افغانستان و فعالیت های آنها در برنامه های ویدیویی؛
 • تهیه و انتشار کتاب سوادآموزی (۹۹ گام، ۲ جلد در ۲ نسخه، کتاب درسی و کتاب کار در ۹۹ درس) که توسط آقای ای. سروش و توسط انتشارات شاهمامه تدوین یافته است؛
 • تهیه گزارش های تصویری از فعالیت های آموزشی معلول های غزنی؛
 • تهیهٔ کلپ های ویدئویی مربوط به رویدادهای افغانستان؛
 • ایجاد تارنمای FARASU.NET ویبسایت فرهنگی و اطلاع رسانی از سال ۱۳۹۴ به اینسو که توسط بنیاد شهمامه تمویل و گردانندگی می شود؛
 • دستیابی به حق چاپ چاپ بسیاری از کتابهای منتشر شده از طریق شاهمامه؛
 • حمایت از هنرمندان برجسته با انتشار کتاب، تدویر برنامه ها و تهیهٔ مصاحبه ها و ارائه آنها در شبکه های اجتماعی؛
 • دریافت امتیاز و حقوق کاپی آثار هنری داکتر فطرت ناشناس، آهنگساز و آوازخواند بی بدیل افغانستان. استاد ناشناس پیشنهاد پیشبرد امور رسانه ای شان را به منیژه نادری مؤسس و مسؤول بنیاد شاهمامه واگذار شدند و صلاحیت حقوق کاپی آهنگهای خویش را در جون ۲۰۲۰ به ایشان سپردند که با افتخار پذیرفته شد. بنیاد شاهمامه هم صفحات رسمی داکتر ناشناس را ایجاد نمود که شامل www.nashenas.org, فیسبوک (نوای ناشناس)، انستاگرام ، ساوندکلاود، YouTube Shahmama & Melodies of Nashenas میباشند. کتاب «نوای ناشناس» که به ادامهٔ کتاب «نیم قرن با ترانه های ناشناس» توسط منیژه نادری تدوین و از انتشارات شاهمامه به چاپ رسیده است، دربرگیرنده بیشترین آهنگهای استادناشناس میباشد و برعلاوهٔ نام سرودپرداز و ویژه گی های موسیقی هر آهنگ، نام آهنگساز، زمان ساختن آهنگ نیز در آن افزوده شده است. داتابیس و لست موسیقی استاد ناشناس در ویبسایتش قابل دسترسی میباشد. داکتر ناشناس در جون ۲۰۲۲ در سندی که با همکاری وکیل متخصص بخش کاپی رایت تهیه شده است، همه آهنگهای خویش را به بنیاد شاهمامه تحت صلاحیت کاری منیژه نادری به شکل دایمی اهدا کرد؛
 • ایجاد فرصت برای چاپ کتاب های نویسندگان سرشناس افغانستانی که در کشور حضور دارند یا به ایران و پاکستان پناهنده شده اند و نیاز به حمایت دارند چون اکثر آثار آنها سانسور میشود و برای انتشار پشتیبانی لازم نداشته اند.