تماس با ما

شاهمامه

بنیاد انکشاف اجتماعی افغانها – هالند

و انتشارات شاهمامه

 موبایل / وتس اپ/ وایبر:

0031641375638

 info@shahmama.com

 www.shahmama.com

شمارهٔ ثبت در کشور هالند:

KVK: 34219947

تارنماهایی با حمایت و امتیاز شاهمامه

www.nashenas.org

www.farasu..net

برگه های فیسبوک:

انتشارات شاهمامه

Prof. Dr. S A Ghazanfar

M. Aman Naderi

آموزش اساسات قوانین ترافیک

ناشناس Nashenas

 Manizha Naderi, – منیژه نادری