خانه / گزارشها / برنامه های «شاهمامه» / به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد زادروز داکتر فطرت ناشناس

به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد زادروز داکتر فطرت ناشناس

۲۸ جنوری ۲۰۲۰

مصاحبه تلفونی با ناشناس، پیامها و آهنگها
انتشارات شاهمامه، هالند
تهیه کننده و گرداننده: منیژه نادری

بخش نخست

 

بخش دوم:

 

بخش سوم:

 

بخش آخر:

 

درباره Manizha Naderi

این متن را نیز بخوانید

پاسخ یک اتهام

در مورد اصالت زبان پشتو