خانه / انتشارات شهمامه / کتاب های نشر شده

کتاب های نشر شده

آثار چاپ شده از شاهمامه،۲۰۲۰ – ۲۰۲۱

Books Published 2020 – 2021 طبقات سامری، زر و زور و زمین پژوهش محمد شاه فرهود چاپ نخست: اپریل ۲۰۲۱ طب در گسترهٔ تاریخ نوشتهء پروفیسور داکتر محمد انور ترابی چاپ دوم: بهار ۲۰۲۱ Stop I اتاق ۱۱۷ هوتل کابل اثر صبورالله سیاسنگ March 2021 غزل غریب غربت دفتر شعر …

ادامه...

کتابهای نشر شده در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹

    عقابان خونین و رازهای اندوهگین مؤلف: امان الله کبیری صفحه آرایی: عبدالوهاب فایز آرایش جلد: انجنیر فرشاد کبیری تنظیم عکس ها و آرایش نهایی: منیژه نادری چاپ نخست: نومبر ۲۰۱۹ میلادی   بیدل و جهان رنگ و بو مجموعهٔ مقالات دستگیر نایل چاپ کابل آرایش روی جلد: شاهمامه …

ادامه...

محصول ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ مسیحی

==      استفادهٔ ابزاری از دین در افغانستان از قلم نصیر مهرین مارچ ۲۰۱۶      گنجینهٔ محبت سروده های حسام الدین فطرت نظامی مارچ ۲۰۱۷  بیداد مجموعهء سروده های عبدالغفور امینی سپتمبر ۲۰۱۷      افسانه های مادرکلان مجموعهٔ قصه های فلکلور افغانستان نوشتهٔ: کریمه ولی نادری چاپ: …

ادامه...

محصول ۲۰۱۵ مسیحی

شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند. “شاهمامه” تنها در برگ آرایی این کتابها نقش دارد و مسؤولیت محتوی و اشتباهات تایپی را به عهده نمیگیرد. نشر این کتب با حفظ امتیاز انتشارات “شاهمامه” در سایت های دیگر مجاز است. …

ادامه...

بخش دوم، کتابهای ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ خورشید

    شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند. “شاهمامه” تنها در برگ آرایی این کتابها نقش دارد و مسؤولیت محتوی و اشتباهات تایپی را به عهده نمیگیرد. نشر این کتب با حفظ امتیاز انتشارات “شاهمامه” در سایت های دیگر …

ادامه...

سلسلهٔ ۹۹ گام/Literacy Series

  شماری  یا بخش های از این کتابها قابل دسترسی اند که با انتخاب پشتی باز می شوند. “شاهمامه” تنها در برگ آرایی این کتابها نقش دارد و مسؤولیت محتوی و اشتباهات تایپی را به عهده نمیگیرد. نشر این کتب با حفظ امتیاز انتشارات “شاهمامه” در سایت های دیگر مجاز …

ادامه...

بخش نخست کتابها /Books Part One

کتابهایی که از پاییز ۱۳۸۲  تا بهار ۱۳۹۲  خورشیدی با همکاری بنیاد شاهمامه به چاپ رسیده اند:      افسانه های مادرکلان مجموعهٔ افسانه های فلکلور افغانستان نوشتهٔ کریمه ولی نادری چاپ نخست: بهار ۱۳۹۲ خورشیدی بسلسلهٔ ریاضیات معاصر، جلد ۲ هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی مرحوم استاد محمد امان …

ادامه...