خانه / آموزش قوانین ترافیک / از دیگر منابع

از دیگر منابع

آموزش رانندگی

در این سلسله قوانین ترافیک، راهنمایی ترافیک، تابلو ‌ها و علایم بالای جاده بطور مفصل به زبان فارسی دری تشریح شده است . به کوشش فرزان عمری مسؤول مکتب راننده گی: Quick Rijbewijs www.quickrijbewijs.nl انتشار: شاهمامه .تقریبآ ۶۰۰ سوال ‌های پیشبنی, قانون و مقررارت و شناخت خطر مفصلآ جواب داده …

ادامه...