خانه / آموزش قوانین ترافیک

آموزش قوانین ترافیک

آموزش رانندگی

در این سلسله قوانین ترافیک، راهنمایی ترافیک، تابلو ‌ها و علایم بالای جاده بطور مفصل به زبان فارسی دری تشریح شده است . به کوشش فرزان عمری مسؤول مکتب راننده گی: Quick Rijbewijs www.quickrijbewijs.nl انتشار: شاهمامه .تقریبآ ۶۰۰ سوال ‌های پیشبنی, قانون و مقررارت و شناخت خطر مفصلآ جواب داده …

ادامه...

آموزش اساسات ترافیک

آموزش اساسات قوانین ترافیک فیسبوک   با درود به دوستان،‌خوشحالیم که زمینه فراهم آمد تا برگه یی را برای آموزش اساسات قوانین ترافیک ایجاد کنم. امیدواریم بنیاد شاهمامه بتواند داشته های در خور استفاده برای هموطنان تهیه کند و در شرایطی که  در کنار پدیدهٔ شوم نا امنی و آفات طبیعی ، …

ادامه...