خانه / نوای ناشناس

نوای ناشناس

آهنگ های رادیویی

په دوارو لاسو می نیولی ستا لمن محبوبا (پشتو) سو په باغ کی (پشتو) تیره تر زیری می درمان د زولنی رازی (پشتو) ستا د بنگرو شرنگ (پشتو) خوژی شوندی دی شکری ندی سه دی (پشتو) گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی سوگند به تو هستی خدای عشق من که په …

ادامه...

ثبت ستدیوی لاهور

چون نی به نوا آمد مجکو یارو معاف کرنا – هندی پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست صورت نپرستم من بتخانه شکستم من سوگند به تو، هستی خدای عشق من خون می دمد از خاک شهیدان وطن وای دیشب به یاد روی تو تنها گریستم نه به دیر همدمم …

ادامه...

خرابات مغان

هندی به لب بگوی که آن خندهٔ نهان نکند هندی ای غایب از نظر به خدا می سپارمت جامه نارنجی رخساره نارنجی هندی – ای کاتب تقدیر خندیده خندیده گلها به دامن آمد ز گلشن در خرابات مغان نور خدا می بینم نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی …

ادامه...

دیار ناشناسی

چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما     ای جوانان عجم جان من و جان شما ای د زره سلطانه ته دزره سلطان د چایی شمع خاموش ز گرمی بی نصیب افتاده ام وی وی دړوند دی امیل لیلا لښته ده مادر گمان مدار که فرزند رنج تو زاهده …

ادامه...

دشت بی خودی

آزرده ام از زندگی در شکوه ام تزویر نیست ز دشت بی خودی می آیم از وضع ادب دورم گریهٔ ما بی اثر نالهٔ ما نارساست غزلی زبان چشمت به کجا شنیده ام من په ژوند می نصیب نشوی جنازی ته دی درځمه رنځور قسمت می ویښی شپی راوری صلاح …

ادامه...

گزینه های افغان موزیک

عاشقم عشق من خدای من است دیدی ای دل که خطا کردی و بد نام شدی که زه نه وای تا به ځان لره بدل شو ما خطا به وکره از غمت دارم فغان ای دلربای تند خو   جان جان نرو نرو دیوانه نمودم دل فرزانهٔ خود را     …

ادامه...

سی دی «آتشین خو»

آتشین خویی مرا پاس دل من نیست نیست شب عاشقان بیدل چه شب دارز باشد ای چهرهٔ زیبای تو رشک بتان آذری ای نگار من گلعزار من چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز ای شب به پاس صحبت دیرین خدای را …

ادامه...