به تارنمای شاهمامه خوش آمدید!

واژهء «شاهمامه» از نام یکی از تندیس های بامیان گرفته شده است که در مارچ ۲۰۰۱ از جانب طالبان نابود شدند.

بنیاد شاهمامه کار خویش را در سطح انتشارات شاهمامه از مارچ ۲۰۰۳ به گونهٔ یک موسسهء غیر انتفاعی آغاز کرد و در ۲۰۰۵ راجستر رسمی دولت هالند شد. بنابر دست آورد ها و فعالیت ها، این نهاد در نومبر ۲۰۰۷ زیر نام «بنیاد انکشاف اجتماعی افغانها» ارتقاء یافت.

شاهمامه” یک نهاد فرهنگی – اجتماعی بوده و به هیچ تنظیم و سازمانی وابسته نمی باشد. ”شاهمامه” با تمام حرکت ها و جریاناتی که بخاطر تأمین صلح، امنیت، دیموکراسی و عدالت اجتماعی در افغانستان تلاش دارند، در صورت تفاهم کاری آمادهٔ همکاری است. ما باور داریم که روشنفکران و دانشمندان ما میتوانند در تغییر وضعیت کشور نقش مهم داشته باشند. «شاهمامه» معتقد به آزادی اندیشه و بیان بوده و هر گونه کوشش مثبت در این راه را حمایت میکند. «شاهمامه» با پخش اندیشه های نویسندگان و قلمبدستان همواره تلاش دارد تا در راه تأمین عدالت اجتماعی و تساوی حقوق شهروندان افغانستان همکار باشد.

بهبود وضعیت زنان افغانستان از دیدگاه «شاهمامه» موضوع مهم است. این نهاد در محدودۀ امکان برای هرگونه حرکت مثبت در راستای حمایت از حقوق زن در افغانستان و بهتر شدن وضع زندگی زنان یاری و مدد میرساند. همزمان «شاهمامه» برای بازتاب اندیشه های زنان از طریق نشر آثار شان همکاری می کند. مسئلۀ آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان کشور یکی از نکات مورد توجه «شاهمامه» است و این نهاد میکوشد تا در صورت امکان در محدودۀ توانایی خود با همکاری دانشمندان و صاحبنظران افغانستان در غرب، مواد آموزشی و معلوماتی برابر به معیار های جهان برای شاگردان مکاتب، سواد آموزان و مطالبی در سطح دانشگاه تهیه و به نشر برساند.

به تارنمای بنیاد شاهمامه خوش آمدید!

واژهء «شاهمامه» از نام یکی از تندیس های بامیان گرفته شده است که در مارچ ۲۰۰۱ از جانب طالبان نابود شدند.

بنیاد شاهمامه کار خویش را در سطح انتشارات شاهمامه از مارچ ۲۰۰۳ به گونهٔ یک موسسهء غیر انتفاعی آغاز کرد و در ۲۰۰۵ راجستر رسمی دولت هالند شد. بنابر دست آورد ها و فعالیت ها، این نهاد در نومبر ۲۰۰۷ زیر نام «بنیاد انکشاف اجتماعی افغانها» ارتقاء یافت.

شاهمامه” یک نهاد فرهنگی – اجتماعی بوده و به هیچ تنظیم و سازمانی وابسته نمی باشد. ”شاهمامه” با تمام حرکت ها و جریاناتی که بخاطر تأمین صلح، امنیت، دیموکراسی و عدالت اجتماعی در افغانستان تلاش دارند، در صورت تفاهم کاری آمادهٔ همکاری است. ما باور داریم که روشنفکران و دانشمندان ما میتوانند در تغییر وضعیت کشور نقش مهم داشته باشند. «شاهمامه» معتقد به آزادی اندیشه و بیان بوده و هر گونه کوشش مثبت در این راه را حمایت میکند. «شاهمامه» با پخش اندیشه های نویسندگان و قلمبدستان همواره تلاش دارد تا در راه تأمین عدالت اجتماعی و تساوی حقوق شهروندان افغانستان همکار باشد.

بهبود وضعیت زنان افغانستان از دیدگاه «شاهمامه» موضوع مهم است. این نهاد در محدودۀ امکان برای هرگونه حرکت مثبت در راستای حمایت از حقوق زن در افغانستان و بهتر شدن وضع زندگی زنان یاری و مدد میرساند. همزمان «شاهمامه» برای بازتاب اندیشه های زنان از طریق نشر آثار شان همکاری می کند. مسئلۀ آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان کشور یکی از نکات مورد توجه «شاهمامه» است و این نهاد میکوشد تا در صورت امکان در محدودۀ توانایی خود با همکاری دانشمندان و صاحبنظران افغانستان در غرب، مواد آموزشی و معلوماتی برابر به معیار های جهان برای شاگردان مکاتب، سواد آموزان و مطالبی در سطح دانشگاه تهیه و به نشر برساند.

دست‌آوردها:

«شاهمامه» از آغاز تا حال توانسته است در بخش تخنیکی در نشر حدود ۲۰۰ عنوان کتاب نویسنده‌های مختلف افغانستان و فارسی زبان در غرب و نشریه‌های شماری از مراکز افغان‌ها، تهیهء ده‌ها گزارش ویدیویی همایش‌های فرهنگی و اجتماعی، تهیه‌ء سلسله برنامه‌های چراغ‌داران با آرشیف‌سازی کارنامهء شخصیت‌های گمنام علمی و فرهنگی، تهیهء مصاحبه‌ها و پرزنتیشن‌های ویدیویی و غیره فعالیت‌های افغان‌ها در اروپا و دیگر گوشه‌های جهان، همکاری کند.

فعالیت‌های «شاهمامه» در داخل کشور راه‌اندازی پروژهء بایسکل برای سه مکتب دختران شهر کابل و تهیه‌ء گزارشی از نابینایان و ناشنوایان ولایت غزنی می‌باشد.

(مجلهء «نهال» گاهنامه‌ٔ کودکان و نوجوانان افغانستان در بیرون‌مرز یکی از دست آورد های دیگر شاهمامه است که در ۱۳ شماره به نشر رسید و نسبت نبود امکانات توقف یافت و دراین تارنما قابل دسترسی میباشد.

تهیهء سلسلهء سوادآموزی «99 گام» که در بر گیرندهء 99 درس در دو دورهء دوجلدی کتاب‌های خوانش و تمرینات نیز یکی از دست آوردهای بنیاد «شاهمامه» ‌ می‌باشد که به همکاری استادان سابق دانشگاه کابل تهیه شده و آمادهء چاپ و استفاده می‌باشد؛

تارنمای «فراسو» (www.farasu.net) که بازتاب دهندهٔ اندیشه ها و دست آورد های علمی و ادبی نویسنده گان داخل و خارج افغانستان است، تحت پوشش بنیاد شاهمامه فعالیت دارد؛

دریافت امتیاز چاپ شماری از آثار چاپ شده از این انتشارات و هم هدیهٔ امتیاز کتاب «افغانستان در پنج قرن اخیرن اثر ارزشمند مرحوم صدیق فرهنگ از جملهٔ دست آورد های بنیاد شاهمامه میباشد؛

همکاری در نشر آثار شماری از بزرگان موسیقی افغانستان چون استاد آرمان و استاد عبدالوهاب مددی مایهٔ افتخار ماست؛

پذیرش پیشبرد امور رسانه یی و گرد آوری آهنگها و پیگیری مسئلهء کاپی رایت آهنگهای هنرمند ورجاوند کشور داکتر صادق فطرت ناشناس به پیشنهاد ایشان، گرد آوری آثارشان با ذکر نام آهنگساز و سال ایجاد آهنگ در کتاب نوای ناشناس (به کوشش منیژه نادری مسوول بنیاد و انتشارات شاهمامه) و ایجاد ویبسایت رسمی داکتر ناشناس www.nashenas.org همراه با صفحهٔ SoundCloud داکتر ناشناس نیز از دست آورد های سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میباشد؛

- انتشارات شاهمامه از فبروری ۲۰۲۱ به اینسو برنامهء حمایت نویسنده های مطرح افغانستان (باشندهٔ افغانستان، ایران و پاکستان) و چاپ آثار ارزشمند شان را که به خاطر نبود حمایت مالی و یا سانسور مطبوعات در آنجا میسر نیست، روی دست گرفته است.

اصول همکاری

- بیشترین فعالیت های شاهمامه افتخاری بوده و بخش چاپ کتاب از این قاعده مستثنی میباشد.

- انتشارات شاهمامه مسؤولیت حق کاپی مواد (تصویر، عکس و ویدیو) پیشنهاد شده برای نشر را ندارد و این مسؤولیت به صاحب اثر راجع میشود؛

- شاهمامه در فروش آثار شان از طریق رسانه های اجتماعی خویش به نویسنده ها همکاری میکند و هیچگونه مسؤولیت حق کاپی مواد ارایه شده را ندارد؛

- انتشارات شاهمامه ۲۰ در صد مفاد کتاب های به فروش رسیدهٔ نویسنده هایی را که از داخل کشور و حومهٔ آن برای چاپ و فروش پیشنهاد می‌کنند به گونهٔ «حق تألیف» به نویسنده تادیه میدارد. این برنامه از جانب کمپنی «تصویر» سرمایه‌گذاری و تطبیق می شود. کتب پیشنهادی نویسنده ها از نظر هیئت بررسی انتشارات شاهمامه گذشته و بعد از پذیرش به تیراژ اندک به چاپ میرسد و در صورت ضرورت حسب نیاز تجدید چاپ می یابد؛

- برای سهولت و وضاحت کار، به هر کتابی که برای حمایت نویسنده ها به فروش می‌رسد، شمارهء مسلسل ثبت گذاشته میشود و جزئیات فروش (شمارهٔ ثبت و تعداد کتب فروخته شده) به نویسنده ها ارایه میشود؛

- انتشارات شاهمامه هر اثر و جزئیات رسیدهٔ آن را ثبت آرشیف خویش می‌سازد؛

- انتشارات شاهمامه در حفظ محرمیت مطالب و مواد رسیده برای آرایش و ویرایش، مسؤولیت میگیرد و در صورت نیاز نشر بعد از تفاهم با نویسنده اقدام میکند؛

- انتشارات شاهمامه مسؤولیت محتوای آثار چاپ شده را ندارد و بی‌طرفی خویش را حفظ مینماید؛

- انتشارات شاهمامه آمادهٔ همکاری برای نشر آثاری در دفاع از جنایتکاران جنگی نمی‌باشد.

- بیشترین بخش فعالیت های بنیاد شاهمامه از جانب کمپنی شخصی «تصویر» حمایت مالی میشود.

دست‌آورد‌ها، کارکردها و گزارش‌های ویدیویی فعالیت‌های «شاهمامه» در سایت بنیاد شاهمامه قابل دست‌رسی‌اند.

قابل یادآوری‌ست که فعالیت‌های «شاهمامه»افتخاری بوده و ما در گذشته به جز از پروژهء بایسکل و دو شمارهء مجلهء «نهال» باقی حمایت اقتصادی کدام مرجع مشخص را نداشته‌ایم و امکانات تخنیکی کمپنی کوچک‌مان «بنگاه تصویر» زمینه‌ساز فعالیت‌های «شاهمامه» بوده است و بخش چاپ کتاب در این نهاد با حفظ امتیاز به انتشارات شاهمامه از طریق کمپنی تصویر صورت میگیرد و مسایل مالی آن مربوط «تصویر» میباشد.

دست‌آوردها:

«شاهمامه» از آغاز تا حال توانسته است در بخش تخنیکی در نشر حدود ۲۰۰ عنوان کتاب نویسنده‌های مختلف افغانستان و فارسی زبان در غرب و نشریه‌های شماری از مراکز افغان‌ها، تهیهء ده‌ها گزارش ویدیویی همایش‌های فرهنگی و اجتماعی، تهیه‌ء سلسله برنامه‌های چراغ‌داران با آرشیف‌سازی کارنامهء شخصیت‌های گمنام علمی و فرهنگی، تهیهء مصاحبه‌ها و پرزنتیشن‌های ویدیویی و غیره فعالیت‌های افغان‌ها در اروپا و دیگر گوشه‌های جهان، همکاری کند.

فعالیت‌های «شاهمامه» در داخل کشور راه‌اندازی پروژهء بایسکل برای سه مکتب دختران شهر کابل و تهیه‌ء گزارشی از نابینایان و ناشنوایان ولایت غزنی می‌باشد.

(مجلهء «نهال» گاهنامه‌ٔ کودکان و نوجوانان افغانستان در بیرون‌مرز یکی از دست آورد های دیگر شاهمامه است که در ۱۳ شماره به نشر رسید و نسبت نبود امکانات توقف یافت و دراین تارنما قابل دسترسی میباشد.

تهیهء سلسلهء سوادآموزی «۹۹ گام» که در بر گیرندهء ۹۹ درس در دو دورهء دوجلدی کتاب‌های خوانش و تمرینات نیز یکی از دست آوردهای بنیاد «شاهمامه» ‌ می‌باشد که به همکاری استادان سابق دانشگاه کابل تهیه شده و آمادهء چاپ و استفاده می‌باشد؛

تارنمای «فراسو» (www.farasu.net) که بازتاب دهندهٔ اندیشه ها و دست آورد های علمی و ادبی نویسنده گان داخل و خارج افغانستان است، تحت پوشش بنیاد شاهمامه فعالیت دارد؛

دریافت امتیاز چاپ شماری از آثار چاپ شده از این انتشارات و هم هدیهٔ امتیاز کتاب «افغانستان در پنج قرن اخیرن اثر ارزشمند مرحوم صدیق فرهنگ از جملهٔ دست آورد های بنیاد شاهمامه میباشد؛

همکاری در نشر آثار شماری از بزرگان موسیقی افغانستان چون استاد آرمان و استاد عبدالوهاب مددی مایهٔ افتخار ماست؛

پذیرش پیشبرد امور رسانه یی و گرد آوری آهنگها و پیگیری مسئلهء کاپی رایت آهنگهای هنرمند ورجاوند کشور داکتر صادق فطرت ناشناس به پیشنهاد ایشان، گرد آوری آثارشان با ذکر نام آهنگساز و سال ایجاد آهنگ در کتاب نوای ناشناس (به کوشش منیژه نادری مسوول بنیاد و انتشارات شاهمامه) و ایجاد ویبسایت رسمی داکتر ناشناس www.nashenas.org همراه با صفحهٔ SoundCloud داکتر ناشناس نیز از دست آورد های سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میباشد؛

- انتشارات شاهمامه از فبروری ۲۰۲۱ به اینسو برنامهء حمایت نویسنده های مطرح افغانستان (باشندهٔ افغانستان، ایران و پاکستان) و چاپ آثار ارزشمند شان را که به خاطر نبود حمایت مالی و یا سانسور مطبوعات در آنجا میسر نیست، روی دست گرفته است.

مقررات:

- بیشترین فعالیت های شاهمامه افتخاری بوده و بخش چاپ کتاب از این قاعده مستثنی میباشد.

- شاهمامه مسؤولیت حق کاپی مواد (تصویر، عکس و ویدیو) پیشنهاد شده برای نشر را ندارد و این مسؤولیت به صاحب اثر راجع میشود؛

- شاهمامه نویسنده ها را در فروش آثار شان از طریق رسانه های اجتماعی خویش همکاری میکند و هیچگونه مسؤولیت حق کاپی مواد ارایه شده را ندارد؛

- شاهمامه ۲۰ در صد مفاد کتاب های به فروش رسیدهٔ نویسنده هایی را که از داخل کشور و حومهٔ آن برای چاپ و فروش پیشنهاد می‌کنند به گونهٔ «حق تألیف» به نویسنده تادیه میدارد. این برنامه از جانب کمپنی «تصویر» سرمایه‌گذاری و تطبیق می شود. کتب پیشنهادی نویسنده ها از نظر هیئت بررسی انتشارات شاهمامه گذشته و بعد از پذیرش به تیراژ اندک (۵-۱۰ جلد) به چاپ میرسد و در صورت ضرورت حسب نیاز تجدید چاپ می یاب؛

- برای سهولت و وضاحت کار، به هر کتابی که برای حمایت نویسنده ها به فروش می‌رسد، شمارهء مسلسل ثبت گذاشته میشود و جزئیات فروش (شمارهٔ ثبت و تعداد کتب فروخته شده) به نویسنده ها ارایه میشود؛

- انتشارات شاهمامه هر اثر و جزئیات رسیدهٔ آن را ثبت آرشیف خویش می‌سازد؛

- انتشارات شاهمامه در حفظ محرمیت مطالب و مواد رسیده برای آرایش و ویرایش، مسؤولیت میگیرد و در صورت نیاز نشر بعد از تفاهم با نویسنده اقدام میکند؛

- انتشارات شاهمامه مسؤولیت محتوای آثار چاپ شده را ندارد و در بی‌طرفی خویش را حفظ مینماید؛

- انتشارات شاهمامه آمادهٔ همکاری برای نشر آثاری در دفاع از جنایتکاران جنگی نمی‌باشد.

- بیشترین بخش فعالیت های بنیاد شاهمامه از جانب کمپنی شخصی «تصویر» حمایت مالی میشود.

دست‌آورد‌ها، کارکردها و گزارش‌های ویدیویی فعالیت‌های «شاهمامه» در سایت بنیاد شاهمامه قابل دست‌رسی‌اند.

قابل یادآوری‌ست که فعالیت‌های «شاهمامه» به جز از پروژهء بایسکل و چند شمارهء معدود مجلهء «نهال» باقی در گذشته افتخاری بوده و ما حمایت اقتصادی کدام مرجع مشخص را نداشته‌ایم و امکانات تخنیکی کمپنی کوچک‌مان «بنگاه تصویر» زمینه‌ساز فعالیت‌های «شاهمامه» بوده است و بخش چاپ کتاب در این نهاد با حفظ امتیاز به انتشارات شاهمامه از طریق کمپنی تصویر صورت میگیرد و مسایل مالی آن مربوط «تصویر» میباشد.